Trénink komunikačních dovedností 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TKD1 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jana LEDVINOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana LEDVINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz má za cíl posluchače zbavit nejistoty při osobní komunikaci, naučit lépe prosazovat své názory a zvládat komunikaci na všech společensko kulturních rovinách. Během kurzu projdou studenti situacemi, které jim budou připadat známé. Pomocí technik zvládání konfliktních situací, aktivního naslouchání, poskytování zpětné vazby a dalších získají dovednosti jak tyto situace zvládat. Vyzkouší si komunikaci s potenciálními dárci na místě. Naučí se vyjednávat tak, aby efektivně využili čas, který daná situace poskytuje a zároveň dosáhli toho co potřebují. Součástí semináře jsou příklady komunikace v jiných kulturách, studenti dostanou možnost se orientovat v mluvě těla. Získají také představu o diskusních technikách a rozlišování osobnosti a v neposlední řadě jak mluvit, aby jim už všichni rozuměli.

Forma studia

Kurz je sestaven tak, aby studenti získali kompletní představu o umění komunikace. Metody výuky budou voleny tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro zhodnocení. Informace sdílené v rámci semináře budou určeny pouze pro členy skupiny a každý, kdo se kurzu chce zúčastnit, bude požádán o závazek diskrétnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

I. blok:

II. blok:

III. blok:

Doporučená nebo povinná literatura

Pro kurz jsou sestaveny speciální výukové materiály.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů