Provozování divadla II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDB1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Bloková výuka - mezinárodní spolupráce v oblasti divadla

Osnova:

 1. české divadlo v evropském kontextu,
 2. networking a evropské divadelní sítě,
 3. divadelní festivaly a trhy,
 4. profily evropských divadelních systémů,
 5. profily evropských divadelních systémů,
 6. profily evropských divadelních systémů,
 7. spolupráce na mezinárodních projektech - koprodukce, rezidence,
 8. podpora zahraniční prezentace ze strany českých institucí,
 9. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet, základy odborných termínů,
 10. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet,
 11. praktikum - příprava nabídky pro zahraničí,
 12. test / zápočet.

Výsledky učení

 1. Seznámit studenty se základními informacemi o evropských a světových organizacích v oblasti živého umění a divadla, především evropskými sítěmi, festivaly, trhy a divadly.
 2. Seznámit studenty se systémem a produkcí zahraničních zájezdů divadel a nezávislých divadelních souborů včetně smluvní problematiky.
 3. Seznámit studenty s profily divadelních systémů evropských zemí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů:

Literatura

Blahník, Vojtěch Kristian: Smysl a podstata divadelního umění; Praha 1923.

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů (ed.: Eva Šormová); Praha 2000.

Dějiny českého divadla I. - IV., Praha 1968 - 1983.

Dvořák, Jan: Alt.divadlo; Praha 2000.

Dvořák, Jan: Divadlo v akci; Praha 1988.

Dvořák, Jan: Kapitoly k tématu realizace divadla; Praha 2005.

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak; Praha 2004.

Dvořák, Jan: Malý slovník managementu divadla; Praha 2005.

Dvořák, Jan (ed.): Management divadla - antologie textů (Čítanka k tématu realizace divadla v českých zemích); Praha 2004.

Gregorini, Bedřich: Realizace dramaturgického plánu v divadle (skripta); Praha 1989.

Herman, Josef: O historii zřizování divadel v Čechách; Svět a divadlo, 1996, č. 5, s. 158.

Hilmera, Jiří: Česká divadelní architektura; Praha 1999.

Hon, Juraj: Marketing pro divadlo? Ano! Divadelní noviny, 1994, č. 21, str. 7.

Hronec, Ivan: Poznámky o riadení divadel; I. část - Svět a divadlo,1994,č. 3, s. 141; II.část - Svět a divadlo, 1994, č. 4.

Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. a II. díl; Praha 1949.

Kesner, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek; Praha 2005.

Kopecký, Jan (pod jménem Jan Bernard): Co je divadlo; Praha 1983.

Kotler, Philip: Marketing. Management; Praha 1993.

Maydl, Přemysl: Psychologie a sociologie divadla - nástin problematiky (skripta); Praha 1978.

Nekolný, Bohumil a kol.: Divadelní systémy a kulturní politika; Praha 2006.

Novotný, Lukáš: Independents; Orghast 2003, Praha 2002, s. 36.

Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003.

Pavlovský, Petr a kol.: Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník; Praha 2004.

Poledňák, Petr: Téma manévrování britských divadel v kalných vodách trhu (aneb Co nás čeká a nemine). Scéna 16, 1991, č. 13 a 14.

Pražský kulturní průvodce. (Kolektiv autorů) Praha - evropské město kultury r. 2000, Praha 2000.

Vítek, Svetozar: Divadelní provoz - studie základního hesla. Prolegomena. Scénografické encyklopedie, sv. 2, str. 81 - 89; Praha 1971.

Vítek, Svetozar: Řízení a organizace divadla (skripta); Praha 1986.

Zich, Otakar: Estetika dramatického umění; Praha 1931.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje aktivní účast v diskusích na seminářích. Zkouška je písemná. Celkové hodnocení se skládá ze 20 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 20 % z prezentace seminární práce.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho semestrálního testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů