Dějiny divadla z pohledu produkce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DPR2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty s ekonomickou a politickou situací daného období, způsobem provozování divadelního představení, náborem, propagací, organizací divadelníků, postavení divadla ve společnosti, charakterem divadelních budov. Po absolvování semináře se studenti budou lépe orientovat v dějinách divadla z pohledu svého oboru.

Forma studia

Studenti buď vypracují samostatné seminární práce na zadaná témata či shrnou již prezentované práce z minulých období, které rozšíří vlastní studií určeného období. Seminární práce studenti v průběhu seminářů prezentují a v následných řízených diskusích jsou některé z poznatků konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin českého a slovenského divadla.

Obsah kurzu

OSNOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE:

SLEDOVANÁ DOBA A ÚZEMÍ:

ORGANIZACE DIVADELNÍCH SOUBORŮ:

DIVADELNÍ PROSTOR:

MARKETING - PR TÉ DOBY:

DALŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI:

SDRUŽENÉ ČINNOSTI:

DOLOŽIT:

Doporučená nebo povinná literatura

BARTOŠ, JOSEF: Prozatímní divadlo a jeho činohra

BARTOŠ, JOSEF: Prozatímní divadlo a jeho opera

BUDIL, VENDELÍN: Z mých ředitelských vzpomínek

CÍSAŘ, JAN: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862

CÍSAŘ, JAN: Přehled dějin českého divadla. II. - 1862 - 1942

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Kalendárium dějin českého divadla.

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Kapitoly z dějin českého divadla..

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Měnivá tvář divadla

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000

Dějiny českého divadla I. - IV. Academia, Praha 1968 - 1983

Divadelní revue

DISK, AMU

Divadlo v Kotcích

HEDVÁBNÝ, ZDENĚK: Divadlo na Vinohradech 1907-1997

HILMERA, JIŘÍ: česká divadelní architektura.

JAHN, BEDŘICH: Divadla za Koňskou a Žitnou branou

JAVORIN, ALFRÉD: Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. a II. díl.

JAVORIN, ALFRÉD: Pražské arény.

KNAP, JOSEF: Zöllnerové

LANGER, STANISLAV: Divadlo Uranie

NERUDA, JAN: Divadelní studie a referáty (I. a IV.)

NERUDA, JAN: Divadlo (I. - V.)

NOVOTNÝ, ANTONÍN: Karlínské divadlo Varieté

NOVOTNÝ, ANTONÍN: Staropražští komedianti a jiné atrakce 1800-1850

Ottův divadelní slovník

ROUBÍNEK, OTA: F. F. Šamberk

STANKOVSKÝ, J. J.: Vlastencové z Boudy

ŠMAHA, JOSEF: Dělali jsme divadlo

ŠNAJPERKOVÁ, SIMONA: Pavel Švanda ze Semčic (bakalářská práce)

ŠTECH, VÁCLAV: Džungle literární a divadelní

ŠTECH, VÁCLAV: Městské divadlo na Královských Vinohradech za mé správy

ŠTECH, VÁCLAV: Vinohradský případ

ŠUBERT, F. A.: Dějiny národního divadla v Praze 1883-1900

ŠUBERT, F. A.: Krise a budoucnost Měst. div. Král. Vinohradů

TÁBORSKÝ, V. Š.: Dějiny venkovských divadelních společností

TÁBORSKÝ, V. Š.: Přehled vzniku a vývoje českého divadla, hl. venkovského

Theatralia, FFMU

Vybrané bakalářské a magisterské práce.

+ literatura konzultovaná s pedagogem po přidělení konkrétního tématu seminární práce

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% aktivní účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a prezentace seminární práce.

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů