Dějiny divadla z pohledu produkce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DPR2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Doubravka SVOBODOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty s ekonomickou a politickou situací daného období, způsobem provozování divadelního představení, náborem, propagací, organizací divadelníků, postavení divadla ve společnosti, charakterem divadelních budov. Po absolvování semináře se studenti budou lépe orientovat v dějinách divadla z pohledu svého oboru.

Forma studia

Studenti buď vypracují samostatné seminární práce na zadaná témata či shrnou již prezentované práce z minulých období, které rozšíří vlastní studií určeného období. Seminární práce studenti v průběhu seminářů prezentují a v následných řízených diskusích jsou některé z poznatků konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin českého a slovenského divadla.

Obsah kurzu

Divadlo v Kotcích.

Kočovné společnosti.

Bouda.

Pražské arény.

Pavel Švanda ze Semčic.

Prozatímní divadlo.

Národní divadlo.

Divadlo na Královských Vinohradech.

Německé divadelní společnosti v českých zemích 1880-1938.

Brněnská divadla od roku 1870-1938.

Divadlo v Plzni do roku 1938.

Regionální divadla do roku 1918.

Pražská divadla 1918-1938.

Regionální divadla 1918-1938.

OSNOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE

SLEDOVANÁ DOBA A ÚZEMÍ

historické souvislosti,

politické uspořádání území v dané době - změny atd.,

ekonomický stav země (kupní síla měny),

demografie (složení obyvatelstva, počet obyvatel ve městech atd.),

legislativní stav (zákony, které dopad na divadlo),

jaké postavení divadla a divadelních souborů ve společnosti,

„divadelní síť“,

ORGANIZACE DIVADELNÍCH SOUBORŮ

právní postavení společností („zřizovatelé“ atd. a jaké z toho plynou povinnosti),

cenzura,

jak velké skupiny,

jak financovány (kdo producentem),

jaký žánr nejčastěji hrají,

kdo vedoucím souboru,

vnitřní organizace - pavouk, kolik členů - jaké profese..., jak odměňováni,

jak často hrají,

jak často, kde a jakým způsobem zkoušejí,

odkud nabírají nové členy společnosti (herci, autoři, hudebníci...),

kde hrají (např. kočují - proč, kde-jak vybírají štace, atd.?),

texty - kde získávají, za jakou cenu ...,

dekorace - vybavenost, cena (rekvizity),

kostýmy - vybavenost, cena (masky, líčení, vlásenky...),

hudba atd. (používané hudební nástroje, zvuky atd.),

DIVADELNÍ PROSTOR

kde se nejčastěji hraje,

kdo provozuje divadelní prostor (budovu),

stavba a její charakteristika (popis budovy, materiál, vybavenost jeviště a zákulisí, hlediště, diváckého zázemí, kapacita, technické vybavení - světlo, zvuk-akustické vybavení, jevištní technologie, nové scénografické „vynálezy“, atd.),

zvláštní efekty,

bezpečnost (předpisy, nové úpravy atd.).

MARKETING - PR TÉ DOBY

nábor,

propagace,

vztah k médiím,

vstupné - cena, jak vybíráno (slevy, abonmá atd.),

začátky představení (důvody, kolikrát denně),

kolik repríz jednotlivých titulů průměrně,

vztah ke konkurenci (jiný soubor, „ochotnické“ soubory, jiné druhy umění),

návštěvnost,

složení publika,

průzkumy - ankety.

DALŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

nutné odvody,

autorská práva,

vedlejší činnosti.

SDRUŽENÉ ČINNOSTI

profesní spolky,

společná zařízení - výrobci dekorací, půjčovny kostýmů, agentury atd.,

divadelní školy,

ostatní zajímavosti.

DOLOŽIT

dobové dokumenty, obrazová dokumentace,

seznam použité literatury a pramenů.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTOŠ, JOSEF: Prozatímní divadlo a jeho činohra

BARTOŠ, JOSEF: Prozatímní divadlo a jeho opera

BUDIL, VENDELÍN: Z mých ředitelských vzpomínek

CÍSAŘ, JAN: Přehled dějin českého divadla. I. - Od počátků do r. 1862

CÍSAŘ, JAN: Přehled dějin českého divadla. II. - 1862 - 1942

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Kalendárium dějin českého divadla.

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Kapitoly z dějin českého divadla..

ČERNÝ, FRANTIŠEK: Měnivá tvář divadla

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů. (Ed.: Eva Schormová) Divadelní ústav, Praha 2000

Dějiny českého divadla I. - IV. Academia, Praha 1968 - 1983

Divadelní revue

DISK, AMU

Divadlo v Kotcích

HEDVÁBNÝ, ZDENĚK: Divadlo na Vinohradech 1907-1997

HILMERA, JIŘÍ: česká divadelní architektura.

JAHN, BEDŘICH: Divadla za Koňskou a Žitnou branou

JAVORIN, ALFRÉD: Divadla a divadelní sály v českých krajích. I. a II. díl.

JAVORIN, ALFRÉD: Pražské arény.

KNAP, JOSEF: Zöllnerové

LANGER, STANISLAV: Divadlo Uranie

NERUDA, JAN: Divadelní studie a referáty (I. a IV.)

NERUDA, JAN: Divadlo (I. - V.)

NOVOTNÝ, ANTONÍN: Karlínské divadlo Varieté

NOVOTNÝ, ANTONÍN: Staropražští komedianti a jiné atrakce 1800-1850

Ottův divadelní slovník

ROUBÍNEK, OTA: F. F. Šamberk

STANKOVSKÝ, J. J.: Vlastencové z Boudy

ŠMAHA, JOSEF: Dělali jsme divadlo

ŠNAJPERKOVÁ, SIMONA: Pavel Švanda ze Semčic (bakalářská práce)

ŠTECH, VÁCLAV: Džungle literární a divadelní

ŠTECH, VÁCLAV: Městské divadlo na Královských Vinohradech za mé správy

ŠTECH, VÁCLAV: Vinohradský případ

ŠUBERT, F. A.: Dějiny národního divadla v Praze 1883-1900

ŠUBERT, F. A.: Krise a budoucnost Měst. div. Král. Vinohradů

TÁBORSKÝ, V. Š.: Dějiny venkovských divadelních společností

TÁBORSKÝ, V. Š.: Přehled vzniku a vývoje českého divadla, hl. venkovského

Theatralia, FFMU

Vybrané bakalářské a magisterské práce.

+ literatura konzultovaná s pedagogem po přidělení konkrétního tématu seminární práce

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% aktivní účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a prezentace seminární práce.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivita na seminářích - 30 %,

vypracování seminární práce - 40 %,

prezentace práce - 30 %.

Poznámka

Není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SVOBODOVÁ D.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Doubravka SVOBODOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů