Zjednodušený studijní plán Produkce - Producentství (M.A.)

Katedra produkce

Studijní program: Produkce a management
Studijní specializace: Producentství

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
206KPD Kreativní průmysly a divadlo Z 2
206KAS Kultura aktivní společnosti Z 2
206KPL Kulturní politika ČR ZK 3
206MAV1 Magisterský výzkum 1 ZK 3
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 Z 2
206PST1 Producentská dramaturgie 1 Z 3
206PRA1 Producentský ateliér 1 Z 3
206PSM1 Producentský seminář 1 Z 3
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
206FPR1 Financování projektů I. 1 ZK 2
206KPU Kulturní politiky v EU ZK 3
206MAV2 Magisterský výzkum 2 ZK 3
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 ZK 3
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 ZK 3
206PPX Producentská praxe Z 2
206PRA2 Producentský ateliér 2 Z 3
206PSME2 Producentský seminář 2 Z 3
206PSR1 Strategické řízení 1 Z 2
206SYAK1 Sympozia a konference I. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL1 Diplomový projekt 1 ZK 3
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
206LAM Leadership a management Z 2
206PRA3 Producentský ateliér 3 Z 3
206PSM3 Producentský seminář 3 Z 3
206SPU Strategické plánování v umění ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL2 Diplomový projekt 2 ZK 3
206DSY1 Divadelní systémy 1 ZK 2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu Z 2
206MAD Management a dramaturgie Z 2
206PRA4 Producentský ateliér 4 Z 3
206PSME4 Producentský seminář 4 Z 3
206PRU Projektové řízení v umění ZK 3
206SYB2 Sympozia a konference II. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 25
Celkem kreditů za ročník 60