Zjednodušený studijní plán Produkce - Producentství (M.A.)

Katedra produkce

Studijní program: Produkce a management
Specializace: Producentství

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
206KAS Kultura aktivní společnosti Z 2
206KCE Kulturní politika ČR a EU ZK 5
206MAV1 Magisterský výzkum 1 ZK 3
206MAD1 Management a dramaturgie 1 Z 3
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 Z 2
206PAE1 Producentský ateliér 1 Z 3
206PSM1 Producentský seminář 1 Z 3
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 ZK 2
206SYA Sympozia a konference I. Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
206FPR Financování projektů ZK 2
206KOD Kreativní odvětví a divadlo Z 2
206MAV2 Magisterský výzkum 2 ZK 3
206MAD2 Management a dramaturgie 2 Z 2
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 ZK 3
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 ZK 3
206PPX Producentská praxe Z 2
206PAE2 Producentský ateliér 2 Z 4
206PSME2 Producentský seminář 2 Z 3
206SPU Strategické plánování v umění ZK 3
206STZ Strategické řízení Z 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL1 Diplomový projekt 1 ZK 3
206LAM Leadership a management Z 2
206PAE3 Producentský ateliér 3 Z 3
206PSM3 Producentský seminář 3 Z 3
206PRU Projektové řízení v umění ZK 3
206SYB Sympozia a konference II. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL2 Diplomový projekt 2 ZK 3
206DSY Divadelní systémy ZK 2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu Z 2
206MKO Management kulturních organizací ZK 3
206PAE4 Producentský ateliér 4 Z 3
206PSME4 Producentský seminář 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Producentství - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
výběr ze skupiny Producentství - volitelné

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 29
Celkem kreditů za ročník 60