Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.) – 2. ročník

Specializace: Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Diplomový projekt 206DIPL1 ZK 3 8T 206DIPL2 ZK 3 8T
Producentský ateliér 206PAE3 Z 3 2DT 206PAE4 Z 3 2DT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Divadelní systémy 206DSY ZK 2 2T
Evaluace inscenačního projektu 206EIPR Z 2 2T
Evaluace uměleckých procesů 1 206EVU1 ZK 2 2T
Leadership a management 206LAM Z 2 24S
Sympozia a konference II. 206SYB Z 1 6P+20S
Management kulturních organizací 206MKO ZK 3 1ST
Producentský seminář 206PSM3 Z 3 2T 206PSME4 Z 3 2T
Projektové řízení v umění 206PRU ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 10
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Producentství - povinně volitelné V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 17 kreditů
Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Producentství - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 16
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 14
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy (206DSY) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů (206FPR) ZT
Kulturní politika ČR a EU (206KCE) ZT
Management a dramaturgie 1 (206MAD1) ZT
Management a dramaturgie 2 (206MAD2) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) PZ
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) PZ
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Producentský ateliér 1 (206PAE1) ZT Producentství (S206NPRO)
Producentský ateliér 2 (206PAE2) ZT
Producentský ateliér 3 (206PAE3) ZT
Producentský ateliér 4 (206PAE4) ZT
Producentský seminář 1 (206PSM1) ZT
Producentský seminář 2 (206PSME2) ZT
Producentský seminář 3 (206PSM3) ZT
Producentský seminář 4 (206PSME4) ZT