Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.) – 2. ročník

Specializace: Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Diplomový projekt
 
206DIPL1 ZK 3 8T 206DIPL2 ZK 3 8T
Producentský ateliér
 
206PRA3 Z 3 2DT 206PRA4 Z 3 2DT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Divadelní systémy 1 206DSY1 ZK 2 2T
Evaluace inscenačního projektu
 
206EIPR Z 2 2T
Evaluace uměleckých procesů 1 206EVU1 ZK 2 2T
Leadership a management
 
206LAM Z 2 24S
Management a dramaturgie
 
206MAD Z 2 2PT
Projektové řízení v umění 206PRU ZK 3 2T
Strategické plánování v umění 206SPU ZK 3 2T
Sympozia a konference II.
 
206SYB2 Z 1 24S
Producentský seminář 206PSM3 Z 3 2T 206PSME4 Z 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Producentství - povinně volitelné V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 17 kreditů
Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Producentství - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 19
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 11
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy 1 (206DSY1) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů I. 1 (206FPR1) ZT
Kulturní politika ČR (206KPL) PZ
Kulturní politiky v EU (206KPU) PZ
Management a dramaturgie (206MAD) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) PZ
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) PZ
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) PZ
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Producentský ateliér 1 (206PRA1) ZT Producentství (S206NPRO)
Producentský ateliér 2 (206PRA2) ZT
Producentský ateliér 3 (206PRA3) ZT
Producentský ateliér 4 (206PRA4) ZT
Producentský seminář 1 (206PSM1) ZT
Producentský seminář 2 (206PSME2) ZT
Producentský seminář 3 (206PSM3) ZT
Producentský seminář 4 (206PSME4) ZT