Management a dramaturgie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAD1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SUKOVÁ

Obsah

Výsledky učení

Cíle předmětu:

Podrobně seznámit studenty s konkrétními úkoly dramaturga v různých typech divadelního provozu (repertoárové divadlo, divadelní soubor bez stálé scény, projekt, festival atd.) včetně základní propedeutiky práce s námětem, textem a překladem a osvojení si terminologie.

Výstupy:

V tomto předmětu se posluchači teoretickým i praktickým způsobem seznámí s principy dramaturgie repertoárových divadel, divadelních souborů bez stálé scény, projektů atd., tak aby dovedli v praxi odborně posoudit a smysluplně ovlivňovat práci tvůrčího týmu, chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako disciplínu, která významně ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu divadla. Některé semináře probíhají za účasti dramaturgů z praxe formou řízeného rozhovoru.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
  2. Schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999;

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava);

Praktická dramaturgie, Praha 1996;

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987;

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964;

Brook, P.: Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988;

Císař, J.: Člověk v situaci; ISV; Praha 2000;

Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003;

Zdeněk Hořínek : Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980;

Přemysl Rut: Tři naučení z jednoho příběhu: úvod do dramaturgie. In Disk, svazek 10/2004

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích (80% účast), zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R311
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SUKOVÁ E.
16:00–17:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Eva SUKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů