Základy divadelního provozu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Doubravka SVOBODOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování seminářů se budou studenti orientovat v divadelní síti na území ČR, možných právních formách a legislativních předpokladů provozování divadelní činnosti včetně základních pracovních činností jednotlivých divadelních profesí.

Forma studia

Na základě samostatného studia doporučené literatury a pramenů studenti vypracují samostatné seminární práce na zadaná témata. Seminární práce studenti v průběhu seminářů prezentují a v následných řízených diskusích jsou poznatky konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

V I. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

valid legislation of the Czech Republic, in particular

the Labour Code

1/1992 Coll., as amended

143/1992 Coll., as amended

and literature interpreting these regulations

samples of internal legal norms for theatres

the script of Bedřich Gregorini „Realising a dramatic plan in the theatre“

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SVOBODOVÁ D.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Doubravka SVOBODOVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů