Základy divadelního provozu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

V I. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování seminářů se budou studenti orientovat v divadelní síti na území ČR, možných právních formách a legislativních předpokladů provozování divadelní činnosti včetně základních pracovních činností jednotlivých divadelních profesí.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

valid legislation of the Czech Republic, in particular

the Labour Code

1/1992 Coll., as amended

143/1992 Coll., as amended

and literature interpreting these regulations

samples of internal legal norms for theatres

the script of Bedřich Gregorini „Realising a dramatic plan in the theatre“

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů