Základy divadelního provozu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování seminářů se budou studenti orientovat v divadelní síti na území ČR, možných právních formách a legislativních předpokladů provozování divadelní činnosti včetně základních pracovních činností jednotlivých divadelních profesí.

Forma studia

Na základě samostatného studia doporučené literatury a pramenů studenti vypracují samostatné seminární práce na zadaná témata. Seminární práce studenti v průběhu seminářů prezentují a v následných řízených diskusích jsou poznatky konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

V I. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

valid legislation of the Czech Republic, in particular

the Labour Code

1/1992 Coll., as amended

143/1992 Coll., as amended

and literature interpreting these regulations

samples of internal legal norms for theatres

the script of Bedřich Gregorini „Realising a dramatic plan in the theatre“

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů