Kulturní strategie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KST Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

David KAŠPAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KAŠPAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kultura je systém hodnot, který nás obklopuje a utváří, jehož jsme všichni součástí. Rozumíme si však, když hovoříme o kultuře? Rozumí politik umělci, veřejnost odborníkovi či úředník občanovi? V rámci tohoto tématu budeme hovořit o kultuře v kontextu EU, státu a města, o strategických přístupech ke kultuře a o dokumentech, které kulturní systém města utvářejí.

  1. Umožnit studentům orientaci ve veřejné správě kultury.
  2. Seznámit studenty s významem kultury pro strategický rozvoj měst.
  3. Prohloubit znalost strategických dokumentů a kulturních koncepcí.

Forma studia

Přednášky, diskuse s hosty, prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost významu kulturního plánování a přehled v základních dokumentech.

Obsah kurzu

  1. Kultura ČR - pojetí kultury ČR ve vztahu k EU, strategické kulturní dokumenty ČR, zákony zabývající se kulturou, specifikace pojmů.
  2. Kulturní plánování města - kulturní politika vs. strategie, strategické kulturní plánování, správa kultury, metodiky, přehled koncepčních dokumentů, zahraniční příkladové studie.
  3. Kultura jako potenciál rozvoje města - rozvoj tažený kulturou, měkké faktory rozvoje, Bilbao efekt, případy ze zahraničí.
  4. Brownfields.

Hnědá pole na mapě města, kulturní fabriky, potenciál rozvoje města, kulturně sociální aspekty, ekonomické aspekty, zahraniční příklady.

Doporučená nebo povinná literatura

Věra Patočková a kol.: Kultura v krajích České republiky

Martin Cikánek: Kulturní a kreativní průmysly v České republice;

Colin Mercer: Convergence, Creative Industries and Civil Society: Towards a New Agenda for Cultural Policy and Cultural Studies;

G. Richards & R. Palmer: EVENTFUL CITIES;

C. Grodach & A. Loukaitou-Sideris: CULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND URBAN REVITALIZATION;

Colin Mercer: Cultural planning for urban development;

Koncepce kulturní politiky Hl. m. Prahy

Strategický plán Hl. m. Prahy

Creative industries in Talin

National Cultural policy, Australian Government

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů