Produkční stáž 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PSZ1 Z 3 45 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 56 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámi s náplní a metodami práce stínovaného manažera a s chodem relevantní profesionální organizace. Student se naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a dokáže srovnat pracovní prostředí obdobných organizací.

Forma studia

Předmět má formu praktické stáže ve vybrané organizaci.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsahem stáže je stínování pracovníka na vedoucí pozici v dané organizaci, případně koordinovaná a pravidelně monitorovaná samostatná činnost pod supervizí odpovědného vedoucího zaměstnance organizace, jejíž náplní je organizace a produkce aktivit, eventů nebo projektů hostící organizace, případně ekonomická, marketingová nebo právní agenda.

Doporučená nebo povinná literatura

Veškeré relevantní zdroje vztahující se k historii a současnoti hostitelské organizace, strategické dokumenty, vnitření předpisy atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět tvoří konzultovaná a vyhodnocovaná praktická pracovní stáž studentů KP v některé ze smluvně vázaných tuzemských institucích. Student absolvuje pracovní stáž rozsahem a obsahem definovanou vzájemnou dohodou vysílající a přijímací organizace v rozsahu 45 hodin. Do 10 pracovních dní po ukončení stáže student odevzdá písemnou reflexi absolvované stáže (min. 2 normostrany), kde shrne její přínosy (nové dovednosti, znalosti, zkušenosti a jejich předpokládanou aplikaci do praxe studenta) i případné nedostatky.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů