Marketing kulturních organizací a projektů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKO1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Definice marketingu, jeho odlišnosti v segmentu kulturních organizací a projektů.
 2. Brand management - význam a rozvoj značky.
 3. Prezentace společnosti navenek, tvorba a hodnota image.
 4. Formulace zadání grafickému studiu, reklamní, mediální a P. R. agentuře; řízení spolupráce s nimi.
 5. Řízení marketingové strategie.
 6. Vedení marketingového týmu.
 7. Odpovědnost za marketingovou komunikaci.

Výsledky učení

Cíle předmětu:

 1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
 2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
 3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
 4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
 5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013

Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008

Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006

Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009

Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008

Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013

Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013

Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů