Řízení uměleckého provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RUP1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
 2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
 3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
 4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
 5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
 6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
 7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
 8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
 9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
 10. Divadelní instituce a zřizovatel.
 11. Divadlo a zaměstnanec.
 12. Divadlo a divák.

Výsledky učení

 1. Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
 2. Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
 3. Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost a orientace v divadelní problematice.
 2. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
 3. Základy managementu a ekonomie.

Literatura

Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994

Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009

Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930

Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů