Řízení uměleckého provozu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RUP1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠESTÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠESTÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1/ Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.

2/ Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.

3/ Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.

Forma studia

Přednáška, řízený dialog, diskuse, eseje, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost a orientace v divadelní problematice.
 2. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
 3. Základy managementu a ekonomie.

Obsah kurzu

 1. Struktura divadelní instituce /i vícesouborové/.
 2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
 3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
 4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
 5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
 6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
 7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
 8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
 9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem /zásady budování uměleckého souboru/.
 10. Divadelní instituce a zřizovatel.
 11. Divadlo a zaměstnanec.
 12. Divadlo a divák.

Doporučená nebo povinná literatura

Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994

Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009

Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930

Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT-edice DISK, Praha 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho testu a jedné eseje.

Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 10 % z ústní části zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ŠESTÁK J.
15:45–18:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:45–18:45 Jiří ŠESTÁK Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů