Řízení uměleckého provozu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RUP1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠESTÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠESTÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
 2. Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
 3. Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.

Forma studia

Přednáška, řízený dialog, diskuse, eseje, analýza textů.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost a orientace v divadelní problematice.
 2. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
 3. Základy managementu a ekonomie.

Obsah kurzu

 1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
 2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
 3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
 4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
 5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
 6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
 7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
 8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
 9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
 10. Divadelní instituce a zřizovatel.
 11. Divadlo a zaměstnanec.
 12. Divadlo a divák.

Doporučená nebo povinná literatura

Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994

Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009

Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930

Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů