Projekt III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PJC zápočet 4 60 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 40 až 60 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Volitelné semináře Projekt III.-V. poskytují posluchačům možnost reflektovat a konzultovat praktické projekty, na kterých se jako produkční podílejí nad rámec projektů, které jsou zařazeny do studijního plánu jako povinné. Může se jednat např. o klauzurní práce nebo inscenace studentů DAMU, ale i o projekty mimo DAMU, které pedagog předmětu uzná za přínosné pro studenta.

Podle celkové náročnosti a profesinální úrovně je projekt pedagogem zařazen jako projekt III., IV., nebo V. Každý z předmětů je jinak kreditově ohodnocen.

Předměty Projekt III.-V. je možné zapsat bezplatně kdykoliv v průběhu semestru a lze je libovolně opakovat.

Výsledky učení

Cílem předmětu je pomocí průběžné teoretické reflexe a konzultací s pedagogem umožňit studentům použít, ověřit a prohloubit nabyté znalosti a zlepšit praktické dovednosti v řízení divadelních projektů přímo v rámci jimi realizované praktické práce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla, Praha: Pražská scéna, 2004

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří: Základy divadelní činnosti Praha: Akademie múzických umění, 2007

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha: Stát. pedag. nakl., 1986

Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Projekt nad rámec povinné produkční praxe může být do studijního plánu zapsán pouze s předchozím souhlasem pedagoga předmětu a to za následujících podmínek:

I. Student požádá o uznání projektu před jeho započetím.

II. K projektu je přidělen supervizor z řad pedagogů KP (nejčastěji pedagog předmětu), který musí mít možnost průběžně sledovat a reflektovat se studentem průběh práce na projektu.

III. Student předloží následující písemné práce:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů