Marketing kulturních organizací a projektů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EMO2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
 2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
 3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
 4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
 5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Analýza trhu, konkurence v oblasti umění.
 2. Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
 3. Marketingový plán.
 4. Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
 5. Marketingový audit.
 6. Tvorba a řízení obchodní strategie.
 7. Postavení marketingu v kulturní organizaci a řízení kulturních projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013

Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008

Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006

Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009

Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008

Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013

Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013

Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů