Technologie a výroba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TAV2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Osnova:

Výsledky učení

  1. Student dokáže určit základní součásti zvukové řetězce, rozumí jejich hlavní funkci a umí zapojit základní zvukovou aparaturu.
  2. Student dokáže určit základní součásti řetězce osvětlovací aparatury, rozumí jejím hlavním funkcím a umí zapojit základní osvětlovací aparaturu.
  3. Student dokáže určit základní součásti projekčního řetězce, rozumí jejch hlavní funkci a umí zapojit základní projekční systém.
  4. Student zná jednotlivé technické a umělecko-technické divadelní profese (zvukařské, osvětlovačské, projekční) a náplň jejich práce.
  5. Student chápe ekonomické aspekty používání divadelních technologií.ologií v divadle.

Předpoklady a další požadavky

Posluchači musí být připraveni na stanovení nároků na vybavení divadelního prostoru technologickými soubory v souladu s požadavky inscenátorů při realizaci inscenace.

Literatura

ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002- . sv. Studijní texty. ISBN 80-7331-906-3.

PEJCHA, Jiří a Jan ŠKUBAL. Zvuk v divadle: učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005, 86 s. ISBN 80-869-2801-2

ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, c2008, 297 s. ISBN 978-80-86253-46-6

MORAN, Nick. Světelný design : pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. [Praha]: Institut

umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. 240 s. ISBN

978-80-7008-246-1 (váz.) · il. (převážně barev.)

KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů