Základy divadelního provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Denisa VÁCLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací.

Forma studia

Semináře a přednášky hostů z praxe.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 206ZDP1 Základy divadelního provozu 1.

Obsah kurzu

Obsah seminářů

Základy řízení projektů v divadle

Obsahem semináře je seznámení se s vznikem, existencí a zánikem základních forem divadelních projektů, tj. jednorázových inscenačních projektů, nezávislých divadelních souborů a menších festivalů a dalších divadelních akcí.

1.Úvod do problematiky

-pohled tvůrčí, finanční, produkční,

-základní otázky: proč, pro koho, s kým.

2.Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu I.

-struktura nákladů, logické rozdělení,

-výčet jednotlivých položek - zdůvodnění, vzájemné vazby,

-praktické příklady.

3.Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu II.

-vytvoření modelového příkladu (fiktivní projekt, příp. skutečný projekt),

-aproximativní vyčíslení jednotlivých položek rozpočtu,

-zpětná kontrola a finalizace nákladové stránky rozpočtu.

4.Rozpočet projektu - výnosy

-kde hledat zdroje,

-konstrukce výnosové části rozpočtu,

-jak nahrazovat chybějící zdroje, alternativy,

-finalizace rozpočtu - posouzení praktické proveditelnosti,

-praktická realizace projektu - sledování rozpočtu, vyúčtování.

5.Grantová problematika - praktická cvičení

-kde můžeme žádat,

-charakteristika a rozdělení grantů a dotací do skupin,

-praktická příprava grantové žádosti,

-zásady - „tipy a triky“,

-omezení čerpání - limity,

-zásady při vyúčtování,

-princip a proces rozhodování v dotačním řízení na MK ČR.

6.Produkce dalších nezávislých projektů (menší festivaly, koncerty, open-air akce)

-specifika jednotlivých typů,

-administrativní zátěž (místo konání, specifický druh akce atd.),

-produkční postupy,

-praktické příklady.

7.Shrnutí a příprava na závěrečnou práci

-shrnutí problematiky,

-zadání závěrečné práce,

-individuální konzultace k zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

Current Czech Republic legislation,particularly the labor code

1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a výkladová literatura k těmto předpisům

ukázky vnitřních právních norem divadel

skripta Bedřich Gregorini „Realizace dramaturgického plánu v divadle“

Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 - 2015

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (usnesení Vlády ČR)

Ekonomika kultury v Evropě (MK ČR)

Překážky mobility v oblasti kultury (MK ČR)

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů