Základy divadelního provozu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah seminářů

Základy řízení projektů v divadle

Obsahem semináře je seznámení se s vznikem, existencí a zánikem základních forem divadelních projektů, tj. jednorázových inscenačních projektů, nezávislých divadelních souborů a menších festivalů a dalších divadelních akcí.

I. Úvod do problematiky:

II. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu I.:

III. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu II.:

IV. Rozpočet projektu - výnosy:

V. Grantová problematika - praktická cvičení:

VI. Produkce dalších nezávislých projektů (menší festivaly, koncerty, open-air akce):

VII. Shrnutí a příprava na závěrečnou práci:

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 206ZDP1 Základy divadelního provozu 1.

Literatura

Current Czech Republic legislation,particularly the labor code

1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a výkladová literatura k těmto předpisům

ukázky vnitřních právních norem divadel

skripta Bedřich Gregorini „Realizace dramaturgického plánu v divadle“

Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 - 2015

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (usnesení Vlády ČR)

Ekonomika kultury v Evropě (MK ČR)

Překážky mobility v oblasti kultury (MK ČR)

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů