Základy divadelního provozu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZDP2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací.

Forma studia

Semináře a přednášky hostů z praxe.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 206ZDP1 Základy divadelního provozu 1.

Obsah kurzu

Obsah seminářů

Základy řízení projektů v divadle

Obsahem semináře je seznámení se s vznikem, existencí a zánikem základních forem divadelních projektů, tj. jednorázových inscenačních projektů, nezávislých divadelních souborů a menších festivalů a dalších divadelních akcí.

I. Úvod do problematiky:

II. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu I.:

III. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu II.:

IV. Rozpočet projektu - výnosy:

V. Grantová problematika - praktická cvičení:

VI. Produkce dalších nezávislých projektů (menší festivaly, koncerty, open-air akce):

VII. Shrnutí a příprava na závěrečnou práci:

Doporučená nebo povinná literatura

Current Czech Republic legislation,particularly the labor code

1/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a výkladová literatura k těmto předpisům

ukázky vnitřních právních norem divadel

skripta Bedřich Gregorini „Realizace dramaturgického plánu v divadle“

Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010 - 2015

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (usnesení Vlády ČR)

Ekonomika kultury v Evropě (MK ČR)

Překážky mobility v oblasti kultury (MK ČR)

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů