Fundraising II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FRB1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář je rozdělen do osmi témat:

I. Zpracování grantových žádostí na podporu projektu:

II. Písemné zpracování projektu krok za krokem:

III. Podnikatelské dárcovství:

IV. Druhy podnikatelské podpory:

V. Individuální dárcovství:

VI. Metody individuálního dárcovství:

VII. Právní aspekty fundraisingu:

VIII. Plánování fundraisingu:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

206FUA1 Fundraising I. 1

Literatura

Over 100 pages of study material is provided by the lector in the beginning of the course. Sections of the program refer to electronic sources of further information particularly in English but also in Czech.

Fundraising library at: http://www.fundraising.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění podmínek k udělení zápočtu předpokládá:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů