Fundraising II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FRB1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

V rámci jednotlivých lekcí jsou akcentovány principy dlouhodobé práce s dárcem a rozvoj dárcovského potenciálu. Studenti mají v rámci semináře možnost pracovat na vlastním projektu a plánovat rozvoj zdrojů pro konkrétní účely. V průběhu realizace vlastních projektů studenti uplatňují znalosti a dovednosti nabyté v obou předmětech (Fundraising 1 a Fundraising 2). Seminář probíhá částečně formou E learningu, zejména v oblasti individuálních konzultací studentských projektů.

Předpoklady a další požadavky

206FUA1 Fundraising I. 1

Obsah kurzu

Seminář je rozdělen do osmi témat:

I. Zpracování grantových žádostí na podporu projektu:

II. Písemné zpracování projektu krok za krokem:

III. Podnikatelské dárcovství:

IV. Druhy podnikatelské podpory:

V. Individuální dárcovství:

VI. Metody individuálního dárcovství:

VII. Právní aspekty fundraisingu:

VIII. Plánování fundraisingu:

Doporučená nebo povinná literatura

Over 100 pages of study material is provided by the lector in the beginning of the course. Sections of the program refer to electronic sources of further information particularly in English but also in Czech.

Fundraising library at: http://www.fundraising.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění podmínek k udělení zápočtu předpokládá:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů