Prezentační a mediální dovednosti 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPZ2 ZK 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit posluchače správným návykům při přípravě a realizaci veřejné prezentace.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse, praktický nácvik.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Role komunikace v současném světě.
  2. Komunikační řetězec a jeho hlavní články.
  3. Tři základní komunikační potřeby člověka.
  4. Vztah formy a obsahu sdělení.
  5. Hlavní zásady pro úspěšnou prezentaci.
  6. Práce s technikou při prezentaci.
  7. Šum a zpětná vazba.
  8. Praktický nácvik.

Doporučená nebo povinná literatura

Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008

Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007

Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995

Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994

Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004

Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999

Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004

Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991

McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000

Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010

Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003

Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010

Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006

Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů