Nástroje managementu umění 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ENM2 ZK 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
 2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Poslání a vize umělecké organizace,
 2. proces strategického plánování,
 3. analýza vnějšího prostředí,
 4. interní analýza organizace,
 5. formulace strategického plánu,
 6. realizace strategie,
 7. evaluace procesu strategického plánování,
 8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
 9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
 10. nástroje a metody ve fázi plánování,
 11. nástroje a metody ve fázi realizace,
 12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
 13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.

Doporučená nebo povinná literatura

A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé]: Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City: Players press, 1998.

Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.

Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha: Grada Publishing, 2009.

Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha: Pražská scéna, 2004.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha: Grada publishing, 2005.

Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno: Computer Press, 2007.

Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York: Allworth Press, 2008.

Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha: Grada Publishing, 2011.

Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York: Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York: Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů