Podnikatelství 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPK1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základní ambicí programu je podpořit samostatné kritické myšlení studentů, které vede k nacházení vlastních funkčních způsobů a nástrojů, které umožňují řešit pracovní i soukromé situace. Vycházíme z principu, že studenti mají dostatek znalostí a podnětů ze své praxe a v rámci předmětu je učíme, jak je využít ke zvyšování své kompetence.

Forma studia

Způsob výuky vychází ze zpracování konkrétních případových studií, které studenti přinášejí ze své vlastní praxe. Učí se, jak se učit ze své zkušenosti a využít ji k posilování vlastní kompetence. V průběhu výuky jsou studenti vystavováni konkrétním situacím, které jim umožňují společně nacházet vhodná či možná řešení.

Základním nástrojem výuky je podnikatelský záměr, tedy vize projektu, způsob provedení, financování a oslovení trhu, resp. zákazníků.

Předpoklady a další požadavky

Modul je primárně určen těm studentům, kteří chtějí ve svém oboru podnikat, resp. se o podnikání zajímají.

V rámci výuky vycházíme z předpokladu, že studenti jsou samostatní, vzdělaní lidé, kteří chtějí být ve své práci úspěšní a na svém rozvoji cíleně pracují. Předmět Podnikatelství je vyvrcholením jejich přípravy a má ambici podpořit studenty k podnikání a v podnikatelském myšlení.

Obsah kurzu

Studenti se na konkrétních případových studiích učí realizovat svou ideu, podnikatelský záměr či projekt. Mají možnost přinášet na výuku své podnikatelské plány a využít svých kolegů, vyučujícího i hostů k jejich zlepšování a konstruktivní zpětné vazbě. Studenti společně hledají cesty, které vedou k úspěšnému výsledku, s důrazem na využití jejich silných stránek a zdrojů. Práce na konkrétních případových studiích umožňuje zaměřit výuku na zdůraznění rozdílů v myšlení podnikatele, manažera, zaměstnance. To umožňuje studentům nacházet vlastní role, které jsou pro každého jednotlivce vhodné s ohledem na jeho záměry, zdroje a hodnoty.

Součástí výuky mohou být hosté, kteří reprezentují profesionální investory. Ti poskytnou studentům zpětnou vazbu a tím umožní precizovat podnikatelský záměr a způsob jeho reprezentace, který zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěchu.

Doporučená nebo povinná literatura

John Whitmore: Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Praha: Management Press, 2004

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla, Praha: 65.pole, 2009

Michal Čakrt: Typologie osobnosti pro manažery, Praha: Management Press, 2005

Josef Koubek: Řízení pracovního výkonu, Praha: Management Press, 2004

Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť, Následky vysoce nepravděpodobných událostí, Praha: Paseka

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004, 222 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Nutným předpokladem je 75% docházka na semináře a odevzdání seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů