Grantová politika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206GPO1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výsledky učení

Studenti získají znalosti o možnostech získání grantové a dotační podpory pro realizaci projektů, o grantovém cyklu, způsobu koncipování projektových žádostí a související argumentace.

Předpoklady a další požadavky

206GRP1 Grantové praktikum 1

Podmínkou zápisu na předmět 206GPO1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 206GRP1

Literatura

Financování kultury a Praha (díl 1. a 2.)., IPR Praha, 2017

Program Kreativní Evropa

Programy a granty MK ČR (webové stránky MK) z oblasti živého umění

Granty Hl.m. Prahy

Kontext provozování divadla v ČR .NAMU, Praha 2019

Státní kulturní politika ČR 2021-2025

Koncepce kulturní politiky hl.m. Prahy 2017-2021

Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů MK ČR

Rešerše grantových systémů v evropských městech, IPR Praha

obsáhlý seznam literatury in Infrastruktura umění, DAMU, 2020

Newsletter Culturenet 40/2021 on line Národní plán obnovy, Evropské granty

a následná vydání tohoto informačního bloku

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečný písemný test.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů