Grantová politika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206GPO1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Denisa VÁCLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají znalosti o možnostech získání grantové a dotační podpory pro realizaci projektů, o grantovém cyklu, způsobu koncipování projektových žádostí a související argumentace.

Forma studia

Výuka formou semináře, řízeného dialogu a diskuzí, analýzy textů.

Předpoklady a další požadavky

206GRP1 Grantové praktikum 1

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, MK 2006, ISBN 80-86310-62-0

SMOLÍKOVÁ, Marta ed. Management umění,VSUP, 2008, ISBN 978-80-86863-24-5

SMOLÍKOVÁ, Marta, Kulturní neziskové organizace v ČR a podpora umění, SAD XIV/4 a www.proculture.cz

Otevřená společnost, o.p.s. www.proculture.cz ISSN 1214-8369

Výroční zprávy ministerstva kultury

Informace o poskytování dotací NNO (ke stažení na www.proculture.cz, Knihovna)

Econnect o.s. , http://nno.ecn.cz

Česká kancelář programu Culture, http://www.programculture.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečný písemný test.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
02.10.2019 14:00–18:00 Denisa VÁCLAVOVÁ
Bude probíhat vždy v blocích a plánovat v průběhu semestru dle účasti plánovaných hostů. přednášková par. 1
03.10.2019 14:00–18:00 Denisa VÁCLAVOVÁ
Bude probíhat vždy v blocích a plánovat v průběhu semestru dle účasti plánovaných hostů. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů