Management projektu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP3 Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Daniel DYKAST, Šárka SÝKOROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel DYKAST, Michal LÁZŇOVSKÝ, Šárka SÝKOROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student bude schopen, na základě využití zkušeností z praxe, vyhodnotit konkrétní aspekty projektového řízení (a určit, které techniky, nástroje, postupy mu sedí, nebo naopak které používat nebude).
  2. Student bude schopen připravit jednoduchý business plán, vidět své jednání v širších souvislostech a vyvažovat vztah mezi přínosy projektu a jeho cíli.

Forma studia

Skupinová práce, studenti řeší zadání pedagoga nebo konkrétní situace z praxe, výuka probíhá vždy ve čtyřech souvislých 5hodinových blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu II.

Obsah kurzu

Cílem výuky je uplatnění principů plánování a řízení projektů v budoucích oblastech působení studentů.

Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006, 251 s.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006, 222 s.

Hajzler Tomáš: Peníze, nebo život?, Peoplecomm, 2012, 384 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Udělení zápočtu:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.10.2019 09:00–14:00 Šárka SÝKOROVÁ
Daniel DYKAST
Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
01.11.2019 09:00–14:00 Šárka SÝKOROVÁ
Daniel DYKAST
Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
22.11.2019 09:00–14:00 Šárka SÝKOROVÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
20.12.2019 09:00–14:00 Šárka SÝKOROVÁ
Daniel DYKAST
Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů