Management projektu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP3 zápočet 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je uplatnění principů plánování a řízení projektů v budoucích oblastech působení studentů.

Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti.

Výsledky učení

  1. Student bude schopen, na základě využití zkušeností z praxe, vyhodnotit konkrétní aspekty projektového řízení (a určit, které techniky, nástroje, postupy mu sedí, nebo naopak které používat nebude).
  2. Student bude schopen připravit jednoduchý business plán, vidět své jednání v širších souvislostech a vyvažovat vztah mezi přínosy projektu a jeho cíli.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu II.

Literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009.

Osterwalder, A.: Tvorba business modelů, Brno: BizBooks, 2012.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007.

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006.

Hajzler Tomáš: Peníze, nebo život?, Peoplecomm, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Udělení zápočtu:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů