Management projektu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP3 zápočet 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student bude schopen, na základě využití zkušeností z praxe, vyhodnotit konkrétní aspekty projektového řízení (a určit, které techniky, nástroje, postupy mu sedí, nebo naopak které používat nebude).
  2. Student bude schopen připravit jednoduchý business plán, vidět své jednání v širších souvislostech a vyvažovat vztah mezi přínosy projektu a jeho cíli.

Forma studia

Skupinová práce, studenti řeší zadání pedagoga nebo konkrétní situace z praxe, výuka probíhá vždy ve čtyřech souvislých 5hodinových blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu II.

Obsah kurzu

Cílem výuky je uplatnění principů plánování a řízení projektů v budoucích oblastech působení studentů.

Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009.

Osterwalder, A.: Tvorba business modelů, Brno: BizBooks, 2012.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007.

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006.

Hajzler Tomáš: Peníze, nebo život?, Peoplecomm, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Udělení zápočtu:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů