Veřejné právo v praxi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206VPP1 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan KVASNIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan KVASNIČKA

Obsah

 1. Veřejné právo jako pojem, jeho základní principy a prameny, včetně právních předpisů obcí a krajů. Divadlo jako budova, základy stavebního práva.
 2. Zákon o státní památkové péči a jak se může promítat do činnosti divadla.
 3. Kulturní produkce na veřejných prostranstvích, využívání veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství a rozhodování o něm (včetně otázek hygieny, hlučnosti, poplatků atd.).
 4. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů I. (právní rámec poskytování dotací, poskytování dotací).
 5. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů II. (vyúčtování dotace, následky nesprávného použití dotace).
 6. Správní řízení v divadelní oblasti.
 7. Základy trestního práva - principy trestní odpovědnosti (i právnických osob), vybrané trestné činy.
 8. Ochrana osobních údajů.
 9. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 10. Zadávání veřejných zakázek - základní principy a postupy.
 11. Živnostenské právo. Registr smluv.
 12. Základy práva sociálního zabezpečení.

Výsledky učení

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu,
 3. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého a veřejného práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Základní právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích a absolvování ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
KVASNIČKA M.
16:30–18:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:00 Milan KVASNIČKA
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů