Daňová problematika a účetnictví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DAN1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní znalosti v oblasti historie daní a daňové problematiky v ČR se zaměřením na kulturu a oblast ziskovou a neziskovou.

Forma studia

Výuka je vedena formou seminářů, během kterých po výkladu daného tématu probíhá řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

  1. Daně všeobecně, historie.
  2. Daňová soustava ČR.
  3. Daně přímé obecně, stručná charakteristika jednotlivých daní.
  4. Daně z příjmů se zaměřením na neziskové organizace v oblasti kultury.
  5. Daně nepřímé obecně, stručná charakteristika jednotlivých daní.
  6. Daň z přidané hodnoty se zaměřením na neziskové organizace v oblasti kultury.
  7. Živnostenský zákon.
  8. Zdravotní pojištění.
  9. Sociální pojištění.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného složení zkoušky:

Celkové hodnocení zkoušky:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů