Kulturní diplomacie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KDP1 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

 1. Seznámit posluchače s posláním a nástroji kulturní a veřejné diplomacie v mezinárodním a českém kontextu s důrazem na moderní praxi, vč. vývoje moderní formy kulturní diplomacie.
 2. Přiblížit posluchačům detailní institucionální strukturu, cílové a zájmové skupiny kulturní diplomacie v České republice a zahraničí a relevantní partnery a příležitosti pro kulturní manažery.
 3. Představí posluchačům příklady, metody a možnosti sledování efektivity kampaní kulturní diplomacie.
 4. Formou diskuse s hosty, manažery významných mezinárodních kulturních událostí konajících se v České republice, identifikovat a analyzovat rozsah využití potenciálu a podíl kulturně-diplomatické kampaně na úspěchu projektu.

Výstupy z učení:

 1. Schopnost identifikovat a analyzovat zaměření a cíle kampaně kulturní diplomacie v kulturně-manažerské praxi.
 2. Schopnost oslovení relevantních partnerů a napojení na relevantní zdroje v oblasti kulturní diplomacie.
 3. Schopnost strategického, komplexního plánování projektu k uvedení v rámci kulturně-diplomatické kampaně.

Forma studia

Přednáška a seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Vymezení pojmu kulturní diplomacie, definice poslání a nástrojů kulturní zahraniční politiky a komunikace.
 2. Národní identita, národní image, stereotypy, role kultury, propaganda, stručný náhled do historického vývoje kulturní a veřejné diplomacie.
 3. Zájmové a cílové skupiny kulturní diplomacie.
 4. Host.
 5. Hlavní nástroje a zdroje kulturní diplomacie.
 6. Branding, marketing v kulturní diplomacii.
 7. Projektový management a komunikace v kulturní diplomacii: case studies.
 8. Svět jako trh příležitostí pro kulturní diplomacii, mezinárodní akce.
 9. Moderní zahraniční praxe, národní kulturní kampaně a platformy, prováděcí struktura, realizační proces.
 10. Host.
 11. Česká centra - poslání, struktura a možnosti spolupráce.
 12. Host.
 13. Prezentace a vyhodnocení týmových prací, plánování mezinárodní aktivity v rámci kulturně-diplomatické kampaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Melissen, Jan; Lee Donna; Sharp, Paul. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Studies in Diplomacy). New York: Palgrave Macmillan, 2007

SNOW, Nancy; TAYLOR, M. Philip. Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, 2009

Další literatura:

Anholt, Simon. Brand New Justice: The Upside of Global Branding. Oxford: Elsevier, 2003

Bound, Kirsten. BRIGGS, Rachel. Holden, John. JONES, Samuel. Cultural Diplomacy. Londýn: DEMOS, 2007

COPELAND, Daryl. Guerilla Diplomacy, Rethinking International Relations. USA: Rienner, 2009

Dinnie, Keith. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Oxford: Butterworth Heinemann, 2007

Fisher, Ali; Brockerhoff, Aurelie. Options for influence, Global campaigns of peruasion

in the new worlds of public diplomacy. Londýn: British Council, Counterpoint, 2007

Leonard, Mark. Britain TM. Londýn: Demos, 1997

Leonard, Mark; Small, Andrew; Rose, Martin. British Public Diplomacy in the Age of Schisms.Londýn: Foreign Policy Centre, Counterpoint, 2005

Leonard, Mark; Stead, Catherine; Smewing, Conrad. Public Diplomacy. Londýn: Foreign Policy Centre, 2002

Nye, Joseph. Soft power, The Means To Success In World Politics. New York: Public Affairs, 2004

Peterková, Jana, Veřejná diplomacie. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů