Festivaly pro 21. století 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EFP1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Festival jako forma organizace umění je specifickým společenským a ekonomickým fenoménem. Moderní festivaly, které vznikly po 2. světové válce ve 20. století, daly vzniknout síti událostí, staly se rozvojovým faktorem měst,

nástrojem mobility umělců, nástrojem kulturní diplomacie.

V 21. století se začíná role festivalů doplňovat o sociální aspekt a festivaly se také stávají nástrojem proměny veřejného prostoru.

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií festivalů, jejich vlivem na rozvoj měst, jejich využitím jako strategického nástroje pro cestovní ruch, ale i s praktickými tématy realizace festivalu a účasti na festivalu. Samostatným tématem je pak fenomén Evropského hlavního města kultury.

Témata přednášek:

Slavnosti, festivity, rituály ? historické základy festivalů,

Rozvoj festivalů ve 20. století,

Typy a zaměření festivalů ? program, dramaturgie, příklady,

Festival jako nástroj mobility umělců,

Festival jako strategický nástroj rozvoje ekonomiky města,

Projekt Evropské hlavní město kultury.

Forma studia

Předmět má formu účasti na sympoziu či konferenci a jeho písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Brocket, Oscar G.: Dějiny divadla

Richards, G., Palmer, R.: Eventful Cities

Edinburgh festivals Impact Study

Raabová, T.: Ekonomické dopady festivalů (Asociace hudebních festivalů, Pražské quadriennale)

Byrnes, W. J.: Management and the Arts

Ilczuk D. and Kulikowska M.: Festival jungle, policy desert? Festival policies of public authorities in Europe. (Jul-2008)

Klaic, D.: The Value of festival mapping (Jun-2007)

The Future of Festival Formulae, Background paper , Holland Festival symposium, Amsterdam: 2002 (Apr-2006)

National Endowment for the Arts: Live from Your Neighborhood: A National Study of Outdoor Arts Festivals - USA (Jan-2011)

http://www.efa-aef.eu/en/activities/efrp/

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů