Reklamní komunikace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RKK2 Z 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s nástroji a principy fungování komunikace a reklamy, zejména v praktické rovině. Praktická část předmětu se zaměřuje na schopnost samostatně vytvořit strategii komunikace a volbu spravných nástrojů.

Cílem není navést posluchače k nahlížení na svět skrze čistě komerční optiku, ale přimět jej pochopit a osvojit si pravidla, která jsou v komunikaci mezilidské i korporátní obecně platná a aplikovatelná jak v komerční tak i nekomerční sféře.

V praktické rovině je posluchač veden k tomu, aby byl schopen postavit nejen samotnou strategii komunikace, ale také aby byl schopen ji formulovat a srozumitelně přednést ostatním tj. prezentovat ji a obhájit ji.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Reklamní komunikace 1

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Kotler, P. MARKETING MANAGEMENT. Praha: Grada Publishing, 2001.

Ogilvy, D. O reklamě. Praha: MP, 2007.

Případové studie z praxe

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky a participace na společné práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů