Dějiny divadla z pohledu produkce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DPR1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Doubravka SVOBODOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Doubravka SVOBODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty s ekonomickou a politickou situací daného období, způsobem provozování divadelního představení, náborem, propagací, organizací divadelníků, postavení divadla ve společnosti, charakterem divadelních budov. Po absolvování semináře se studenti budou lépe orientovat v dějinách divadla z pohledu svého oboru.

Forma studia

Studenti buď vypracují samostatné seminární práce na zadaná témata či shrnou již prezentované práce z minulých období, které rozšíří vlastní studií určeného období. Seminární práce studenti v průběhu seminářů prezentují a v následných řízených diskusích jsou některé z poznatků konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin divadla (Oscar G. Brockett).

Obsah kurzu

Antické divadlo.

Evropské divadlo ve středověku.

Italské divadlo v době renesance.

Anglické divadlo do 1642.

Španělské divadlo do roku 1700.

Francouzské divadlo do 1700.

Anglické divadlo 1660-1800.

Itálie a Francie 1700 až 1800.

Německo 1700 až 1800.

Anglie 1. polovina 19. století.

Spojené státy do roku 1830.

Německá jazyková oblast v 1. polovině 19. století.

Francouzské divadlo 1. poloviny 19. století.

Rusko do roku 1850.

Francie 2. polovina 19. století.

Anglie 2. polovina 19. století.

Spojené státy 2. polovina 19. století.

Itálie a Španělsko 2. polovina 19. století.

Rusko 2. polovina 19. století.

Německá jazyková oblast 2. polovina 19. století.

Evropa do roku 1918.

Rusko do roku 1917.

Spojené státy do roku 1918.

Evropa mezi válkami.

Spojené státy mezi válkami.

Rusko mezi válkami.

Japonské divadlo.

Indické divadlo.

Čínské divadlo.

SLEDOVANÁ DOBA A ÚZEMÍ

historické souvislosti,

politické uspořádání území v dané době - změny atd.,

ekonomický stav země (kupní síla měny),

demografie (složení obyvatelstva, počet obyvatel ve městech, na sledovaném území, jejich kupní síla atd.),

legislativní stav (zákony, které dopad na divadlo),

jaké postavení divadla a divadelních souborů ve společnosti,

„divadelní síť“.

ORGANIZACE DIVADELNÍCH SOUBORŮ

právní postavení společností („zřizovatelé“ atd. a jaké z toho plynou povinnosti),

cenzura,

jak velké skupiny,

jak financovány (kdo producentem),

jaký žánr nejčastěji hrají,

kdo vedoucím souboru,

vnitřní organizace - pavouk, kolik členů - jaké profese..., jak odměňováni,

jak často hrají,

jak často, kde a jakým způsobem zkoušejí,

odkud nabírají nové členy společnosti (herci, autoři, hudebníci...),

kde hrají (např. kočují - proč, kde-jak vybírají štace, atd.),

texty -kde získávají, za jakou cenu ...,

dekorace - vybavenost, cena (rekvizity),

kostýmy - vybavenost, cena (masky, líčení, vlásenky...),

hudba atd. (používané hudební nástroje, zvuky, atd.).

DIVADELNÍ PROSTOR

kde se nejčastěji hraje,

kdo provozuje divadelní prostor (budovu),

stavba a její charakteristika (popis budovy, materiál, vybavenost jeviště a zákulisí, hlediště, diváckého zázemí, kapacita, technické vybavení - světlo, zvuk-akustické vybavení, jevištní technologie, nové scénografické „vynálezy“, atd.),

zvláštní efekty,

bezpečnost (předpisy, nové úpravy atd.).

MARKETING - PR TÉ DOBY

nábor,

propagace,

vztah k médiím ,

vstupné - cena, jak vybíráno (slevy, abonmá atd.),

začátky představení (důvody, kolikrát denně),

kolik repríz jednotlivých titulů průměrně,

vztah ke konkurenci (jiný soubor, „ochotnické“ soubory, jiné druhy umění),

návštěvnost,

složení publika,

průzkumy - ankety.

DALŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI

nutné odvody,

autorská práva,

vedlejší činnosti.

SDRUŽENÉ ČINNOSTI

profesní spolky,

společná zařízení - výrobci dekorací, půjčovny kostýmů, agentury atd.,

divadelní školy,

ostatní zajímavosti.

DOLOŽIT

dobové dokumenty, obrazová dokumentace,

seznam použité literatury a pramenů.

Doporučená nebo povinná literatura

ADAMS, J. C. The Globe Playhouse: Its Design and Equipment

ALLEN, J. J. The Reconstruction of a Spanish Golden Age Playhouse: El Corral del Principe 1583-1744

Anciens théatres de Paris od 1670

APPLETON, W. W. Madame Vestris and the London Stage

ATKINSON, B. Broadway

BALDWIN, T. W. The Organization and Personnel of the Shakespearean Company

BALVÍN-POKORNÝ-SCHERL Vídeňské lidové divadlo

BEJBLÍK H.-LUKEŠ Alžbětinské divadlo

BEJBLÍK, A. Shakespearův svět

BERNHEIM, A. L. The Business of the Theatre

BLAHNÍK, V. K. Dějiny divadla

BONNASWSIES, J. La Comédie-Francais, histoire administrative

BRAULICH, H. Max Reinhardt

BRAUN, K. Druhá divadelní reforma

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla

BUKÁČEK, J. Carlo Goldoni

CARLSON, M. The French Stage in the Nineteenth Century; German Stage in the Nineteenth Century; The Theatre of the French Revolution; Managers in Distress

COLLINS, F. The Production of Medieval Church Music-Drama

ČERNÝ, J. Moliere

DIGRIN, Z. Divadlo učenců a diplomatů

DIGRIN, Z. Slovník světových dramatiků - italští autoři

DISK, AMU

Divadelné kultúry východu

Divadelní revue

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1749-1887

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1888-1930

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1931-1986

EATO, W. P. The Theatre Guild - The First Ten Years

FURTENBACH, J. Prospectiva

GILDERSLEEVE, V. Government Regulation of the Elizabethan Drama

GLASSTONE, V. Victorian and Edwardian Theatre

GOLDONI, C. Paměti

GROPIUS, W. The Theatre of the Bauhaus

GRUBE, M. Divadelní dějiny Meiningenských

HARBAGE, A. Shakespeare´s Audience

HENDERSON, M. C. The City and the Theatre: New York Playhouses from Bowling Green to Times Square

HODEK, B. William Shakespeare

INNES, CH. Edward Gordon Craig

KALVODOVÁ, D. Čínské divadlo

KALVODOVÁ, D. Vítr v piniích

KALVODOVÁ-ZBAVITEL Pod praporem krále nebes

KLEIST Záhadný nesmrtelný

KRATOCHVÍL, K. Ze světa komedie dell´arte

LARTHOMAS, P. Le Théatre en France au XIX siecle

LE GOLF, J. Kultura středověké Evropy

MARTÍNEK, K. Dějiny ruského předrevolučního činoherního divadla; Ruská divadelní moderna; Mejerchold

MAYOR, A. H. The Bibiena Family

MIKEŠ, V. Divadlo španělského zlatého věku

MILHOUS, J. Thomas Betterton and the Management of Lincoln´s Inn Fields

MITTMAN, B. G. Spectators on the Paris in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

MONGREDIEN, G. Daily Life in the French Theatre at the Time of Moliere

MOYNET, J.-P. French Theatrical Production in the Nineteenth Century

Ogden, D. The Italian Baroque Stage

OSBORNE, J. The Meiningen Court Theatre

PISCATOR, E. Politické divadlo

POKORNÝ, J. Kniha o kabaretu

POKORNÝ, J. Shakespearova doba a divadlo

POKORNÝ, J. Složky divadelního výrazu

PÖRTNER P. Experimentální divadlo

PRICE, C. Theatre in the Age of Garrick

Prolegomena

RAK J. Kapitoly z dějin německého divadla;Vídeňské lidové divadlo

RANKIN, H. F. The Theatre in Colonial America

ROLLAND, R. Revoluční divadlo

Theatralia, FFMU

WILEY, W. L. The Early Public Theatre in France

WITTKE, C. F. Tambo and Bones: A History of the American Minstrel Stage

Vybrané bakalářské a magisterské práce

+ literatura konzultovaná s pedagogem po přidělení konkrétního tématu seminární práce

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích a zpracování zadaného úkolu (prezentace dílčího tématu).

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivita na seminářích - 25 %,

vypracování seminární práce (prezentace) - 45 %,

prezentace práce - 30 %.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů