Dějiny divadla z pohledu produkce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DPR1 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

SLEDOVANÁ DOBA A ÚZEMÍ:

ORGANIZACE DIVADELNÍCH SOUBORŮ:

DIVADELNÍ PROSTOR:

MARKETING - PR TÉ DOBY:

DALŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI:

SDRUŽENÉ ČINNOSTI:

DOLOŽIT:

Výsledky učení

Cílem semináře je seznámit studenty s ekonomickou a politickou situací daného období, způsobem provozování divadelního představení, náborem, propagací, organizací divadelníků, postavení divadla ve společnosti, charakterem divadelních budov. Po absolvování semináře se studenti budou lépe orientovat v dějinách divadla z pohledu svého oboru.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin divadla (Oscar G. Brockett).

Literatura

ADAMS, J. C. The Globe Playhouse: Its Design and Equipment

ALLEN, J. J. The Reconstruction of a Spanish Golden Age Playhouse: El Corral del Principe 1583-1744

Anciens théatres de Paris od 1670

APPLETON, W. W. Madame Vestris and the London Stage

ATKINSON, B. Broadway

BALDWIN, T. W. The Organization and Personnel of the Shakespearean Company

BALVÍN-POKORNÝ-SCHERL Vídeňské lidové divadlo

BEJBLÍK H.-LUKEŠ Alžbětinské divadlo

BEJBLÍK, A. Shakespearův svět

BERNHEIM, A. L. The Business of the Theatre

BLAHNÍK, V. K. Dějiny divadla

BONNASWSIES, J. La Comédie-Francais, histoire administrative

BRAULICH, H. Max Reinhardt

BRAUN, K. Druhá divadelní reforma

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla

BUKÁČEK, J. Carlo Goldoni

CARLSON, M. The French Stage in the Nineteenth Century; German Stage in the Nineteenth Century; The Theatre of the French Revolution; Managers in Distress

COLLINS, F. The Production of Medieval Church Music-Drama

ČERNÝ, J. Moliere

DIGRIN, Z. Divadlo učenců a diplomatů

DIGRIN, Z. Slovník světových dramatiků - italští autoři

DISK, AMU

Divadelné kultúry východu

Divadelní revue

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1749-1887

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1888-1930

DURHAM, W. B. American Theatre Companies, 1931-1986

EATO, W. P. The Theatre Guild - The First Ten Years

FURTENBACH, J. Prospectiva

GILDERSLEEVE, V. Government Regulation of the Elizabethan Drama

GLASSTONE, V. Victorian and Edwardian Theatre

GOLDONI, C. Paměti

GROPIUS, W. The Theatre of the Bauhaus

GRUBE, M. Divadelní dějiny Meiningenských

HARBAGE, A. Shakespeare´s Audience

HENDERSON, M. C. The City and the Theatre: New York Playhouses from Bowling Green to Times Square

HODEK, B. William Shakespeare

INNES, CH. Edward Gordon Craig

KALVODOVÁ, D. Čínské divadlo

KALVODOVÁ, D. Vítr v piniích

KALVODOVÁ-ZBAVITEL Pod praporem krále nebes

KLEIST Záhadný nesmrtelný

KRATOCHVÍL, K. Ze světa komedie dell´arte

LARTHOMAS, P. Le Théatre en France au XIX siecle

LE GOLF, J. Kultura středověké Evropy

MARTÍNEK, K. Dějiny ruského předrevolučního činoherního divadla; Ruská divadelní moderna; Mejerchold

MAYOR, A. H. The Bibiena Family

MIKEŠ, V. Divadlo španělského zlatého věku

MILHOUS, J. Thomas Betterton and the Management of Lincoln´s Inn Fields

MITTMAN, B. G. Spectators on the Paris in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

MONGREDIEN, G. Daily Life in the French Theatre at the Time of Moliere

MOYNET, J.-P. French Theatrical Production in the Nineteenth Century

Ogden, D. The Italian Baroque Stage

OSBORNE, J. The Meiningen Court Theatre

PISCATOR, E. Politické divadlo

POKORNÝ, J. Kniha o kabaretu

POKORNÝ, J. Shakespearova doba a divadlo

POKORNÝ, J. Složky divadelního výrazu

PÖRTNER P. Experimentální divadlo

PRICE, C. Theatre in the Age of Garrick

Prolegomena

RAK J. Kapitoly z dějin německého divadla;Vídeňské lidové divadlo

RANKIN, H. F. The Theatre in Colonial America

ROLLAND, R. Revoluční divadlo

Theatralia, FFMU

WILEY, W. L. The Early Public Theatre in France

WITTKE, C. F. Tambo and Bones: A History of the American Minstrel Stage

Vybrané bakalářské a magisterské práce

+ literatura konzultovaná s pedagogem po přidělení konkrétního tématu seminární práce

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích a zpracování zadaného úkolu (prezentace dílčího tématu).

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů