Projekt I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PJA1 Z 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je:

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z oblasti ekonomiky, fundraisingu, autorského práva, managementu a marketingu.

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je praktická produkční práce na projektu ve fakultním divadle DISK. Tým dvou až tří studentů jsou zařazeni do inscenačního týmu jednoho z absolventských projektů se studenty jiných oborů. Za pravidelného konzultování s pedagogem předmětu studenti zajišťují vznik inscenace z finančního, propagačního a organizačního hlediska.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla, Praha: Pražská scéna, 2004

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří: Základy divadelní činnosti Praha: Akademie múzických umění, 2007

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha: Stát. pedag. nakl., 1986

Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech zadaných praktických činností, průběžná konzultace s pedagogem a odevzdání závěrečné zprávy, tedy vyhodnocení projektu ve struktuře podle zadání pedagoga. Zpráva zejména obsahuje cíle informace o výsledku i průběhu práce na projektu, o propagaci, rozpočtu a vyúčtování, průběh spolupráce týmu a rozdělení kompetencí, realizované fundraisingové aktivity atd.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů