Fundraising I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FRA1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář probíhá formou intenzivní výuky, která je rozdělena do 4 šestihodinových seminářů, po nichž následuje závěrečný zápočtový seminář.

I. seminář - základní principy fundraisingu, motivace a vyhledávání dárců:

II. seminář - připravenost organizace na fundraising, organizační a personální zajištění:

III. seminář - kategorie dárců, metody fundraisingu (1. část):

IV. seminář - metody fundraisingu (2. část), základy plánování FR:

V. seminář - závěrečný test a zápočty.

Výsledky učení

Cílem výuky je seznámit studenty se základními možnostmi fundraisingu. Rozhodně nelze očekávat, že posluchači dostanou universální návod. Co je výhodné a výnosné pro jednoho, může být ztrátové pro druhého. Fundraising je proces živý, originální a tvůrčí. Seminář nabízí inspiraci a mantinely pro cestu, kterou se při získání prostředků mohou posluchači ve své budoucí praxi vydat. Důležitou součástí je i lekce o personálním zajištění fundraisingu a významů správních a poradních skupin. V závěru se studenti seznámí s přehledem hlavních metod fundraisingu a jejich uplatněním na jednotlivé skupiny dárců.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Ledvinová, Jana, Základy fundraisingu, ICN, Praha: 1996 (Studenti tuto publikaci obdrží na prvním semináři v elektronické podobě)

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění podmínek k udělení zápočtu předpokládá:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů