Fundraising I.

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FRA1 Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Jana LEDVINOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana LEDVINOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty se základními možnostmi fundraisingu. Rozhodně nelze očekávat, že posluchači dostanou universální návod. Co je výhodné a výnosné pro jednoho, může být ztrátové pro druhého. Fundraising je proces živý, originální a tvůrčí. Seminář nabízí inspiraci a mantinely pro cestu, kterou se při získání prostředků mohou posluchači ve své budoucí praxi vydat. Důležitou součástí je i lekce o personálním zajištění fundraisingu a významů správních a poradních skupin. V závěru se studenti seznámí s přehledem hlavních metod fundraisingu a jejich uplatněním na jednotlivé skupiny dárců.

Forma studia

Semináře budou vedeny interaktivním způsobem s využitím různých diskusních technik, práce ve skupinách, simulací a hraní rolí a dalších metod zkušenostního učení. Studenti tak nezískají pouze potřebné znalosti, ale zároveň si novou látku procvičí a získají první zkušenosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář probíhá formou intenzivní výuky, která je rozdělena do 4 šestihodinových seminářů, po nichž následuje závěrečný zápočtový seminář.

I. seminář - základní principy fundraisingu, motivace a vyhledávání dárců:

II. seminář - připravenost organizace na fundraising, organizační a personální zajištění:

III. seminář - kategorie dárců, metody fundraisingu (1. část):

IV. seminář - metody fundraisingu (2. část), základy plánování FR:

V. seminář - závěrečný test a zápočty.

Doporučená nebo povinná literatura

Ledvinová, Jana, Základy fundraisingu, ICN, Praha: 1996 (Studenti tuto publikaci obdrží na prvním semináři v elektronické podobě)

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění podmínek k udělení zápočtu předpokládá:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.10.2019 10:30–13:30 Jana LEDVINOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1
10.11.2019 10:30–13:30 Jana LEDVINOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
proběhne 6x za semestr, termíny brzy upřesníme přednášková par. 1
25.11.2019 10:30–13:30 Jana LEDVINOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
proběhne 6x za semestr, termíny brzy upřesníme přednášková par. 1
09.12.2019 10:30–13:30 Jana LEDVINOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
proběhne 6x za semestr, termíny brzy upřesníme přednášková par. 1
16.12.2019 10:30–13:30 Jana LEDVINOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
proběhne 6x za semestr, termíny brzy upřesníme přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů