Technologie a výroba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TAV1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s inscenačními prostory a profesemi divadelní praxe.
  2. Seznámit posluchače s druhy jevištních technologií, včetně konkrétní ukázky na scénách pražských divadel.
  3. Seznámit uchazeče s dramaturgickým a repertoárovým plánem ve vazbě na přípravu inscenací, včetně zkouškového procesu a výroby výpravy.
  4. Seznámit posluchače s požární ochranou a BOZP v divadelním provozu.

Forma studia

Výuka je vedena formou přednášek, zahrnuje konkrétní ukázky v praxi při exkursích v budovách divadel - jevištní technologie, výrobní dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Osnova:

Doporučená nebo povinná literatura

Gregorini, Bedřich, Gregorini, Jindřich a Srstka, Jiří. Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra produkce, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.

Adamczyck : Základní pojmy divadelního prostoru

Vítek, Svetozar. Řízení a organizace divadla: určeno pro posl. fak. filmové a televizní a fak. divadelní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 144 s.

Kolegar, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4.

HAWKINS, Pauline Menear and Terry. Stage management and theatre administration. Rev. ed. Oxford: Phaidon, 1988. ISBN 9780714825168.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů