Kulturní politika ČR 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KPL1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu zná vznik a souvislosti kulturně-politických předpisů a je schopen předvídat jejich dopady do praxe.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

  1. Ústavní zákony a kulturní práva.
  2. Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025).
  3. Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015-2020.
  4. Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020.
  5. Nástroje realizace Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústavní zákony a kulturní práva

Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)

Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů