Producentská praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PPX zápočet 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jolana DVOŘÁKOVÁ, David MÍREK

Obsah

Obsahem stáže je stínování pracovníka na vedoucí pozici v umělecké organizaci, případně koordinovaná a pravidelně monitorovaná samostatná činnost pod supervizí odpovědného vedoucího zaměstnance organizace nebo samostatného producenta živého umění, jejíž náplní je organizace a produkce aktivit, eventů nebo projektů hostící organizace, případně kreativní a konzultační činnost nebo asistence při takové činnosti. Praxe se uskuteční v jednom uceleném pracovním týdnu.

Výsledky učení

Student se seznámí s náplní a metodami práce stínovaného producenta nebo manažera a s chodem relevantní profesionální organizace. Student se naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a pozná styl práce kreativního producenta nebo dané pracovní prostředí. Zvýší se kompetence studenta v iniciaci, designu a organizování divadelních projektů (samostatná kreativní činnost, prezentace, vyjednávání, rozhodování, odpovědnost, sebereflexe).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Katedra vytvoří maximální podporu k uskutečnění praxe v projektu, který je pro studenta a jeho budoucí profilaci vhodný. Student navrhuje, v rámci kterých projektů by chtěl praxi uskutečnit.

Literatura

Sinek, Simon: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action

Collins, Jim:Good To Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't

Bet-David, Patrick: Doing The Impossible: The 25 Laws for Doing The Impossible

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, 2. vydání, Grada Publishing, 2012

Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, 2009

Plamínek, J.: Vedení porad, Grada Publishing, 2007

Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování, Grada Publishing, 2008

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla, Praha : Pražská scéna, 2004

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět tvoří konzultovaná a vyhodnocovaná praktická pracovní stáž studentů KP v některé ze smluvně vázaných tuzemských institucích nebo pod vedením významné osobnosti na poli produkce živého umění. Student absolvuje pracovní stáž rozsahem a obsahem definovanou vzájemnou dohodou vysílající a přijímací organizace v rozsahu 50 hodin. Do 10 pracovních dní po ukončení stáže student odevzdá písemnou reflexi absolvované stáže (min. 2 normostrany), kde shrne její přínosy (nové dovednosti, znalosti, zkušenosti a jejich předpokládanou aplikaci do praxe studenta) i případné nedostatky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů