Podnikatelství 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDN1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podnikání je základní cestou k naplnění individuálních ambicí studentů. Podnikatel získává nezávislost a platí za ni podstoupením vysokého rizika, které podnikání přináší.

Studenti v rámci programu zjistí například:

Start-up jako jedna z podnikatelských forem:

Program volně navazuje na předmět Peoplemanagement. Modul je primárně určen studentům, kteří chtějí podnikat, jsou součástí podnikatelských aktivit nebo se o podnikání zajímají.

Studenti se na konkrétních případových studiích učí realizovat svou ideu, podnikatelský záměr či projekt. Přináší na výuku své podnikatelské plány (může být v hodně nekonkrétní podobě) a využívají program „Podnikání“ k jejich zlepšování a konstruktivní zpětné vazbě. Práce na konkrétních případových studiích umožňuje zaměřit výuku na zdůraznění rozdílů v myšlení podnikatele, manažera, zaměstnance.

Případovou studií může být idea či sen studenta, který budeme v rámci programu konkretizovat.

Výstupem pro studenta může být podnikatelský záměr směřující k realizaci jeho snu či záměru.

Forma studia

Interaktivní celodenní workshopy, v rámci kterých studenti, pod vedením pedagoga, spolupracují při řešení problémových situací, nachází možné způsoby jejich řešení a vytváří vlastní teorie a filozofie.

Součástí výuky mohou být hosté, kteří reprezentují profesionální investory. Ti poskytnou studentům zpětnou vazbu a tím umožní precizovat podnikatelský záměr a způsob jeho reprezentace, který zvyšuje pravděpodobnost jejich úspěchu.

Předpoklady a další požadavky

Studenti svým přihlášením přijímají závazek proaktivní účasti na obsahu a formě workshopů.

Obsah kurzu

Základní osu výuky tvoří podnikatelský záměr, tedy vize projektu, způsob provedení, financování a oslovení trhu, resp. zákazníků. Výuka je velmi interaktivní a přizpůsobuje se možnostem a potřebám studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Fred Kofman: Vědomý business, Portál, 2010

Paul L. Marciano: Cukr a bič nefungují, MotivPress, 2013

John Whitmore: Koučování, Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press, 2004

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla, Praha: 65. pole, 2009

Michal Čakrt: Typologie osobnosti pro manažery, Praha: Management Press, 2005

Nassim Nicholas Taleb: Černá labuť, Následky vysoce nepravděpodobných událostí, Praha: Paseka

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004, 222 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: docházky, aktivity na workshopu, vypracování semestrální práce a její prezentace na závěrečném workshopu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na workshopu. Každý účastník musí přinést minimálně jednu vlastní případovou studii (ideový či podnikatelský záměr, problémová situace v běžícím projektu apod.).

Mandatorní podmínka úspěšného ukončení předmětu: osobní účast na workshopu minimálně 80% z celkového časového fondu. Při nesplnění této podmínky nebudou kredity uděleny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů