Reklama a komunikace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RKM1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se základy teorie komunikace,
  2. seznámit posluchače se základy fungování reklamy a jejích nástrojů,
  3. vyzkoušet jak různé nástroje komunikace mohou fungovat v reálných situacích.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, diskuse s osobnostmi z oblasti marketingu, reklamy a médií.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. Co je to komunikace?
  2. Co je reklama? Jak funguje?
  3. Historie reklamy.
  4. Nástroje komunikace.
  5. Praktická část.

Doporučená nebo povinná literatura

Kotler, P.: MARKETING MANAGEMENT

Praha: Grada Publishing, 2001

D. Ogilvy: O reklamě

Praha: MP, 2007

Křížek, Z.; Crha, I.: JAK PSÁT REKLAMNÍ TEXT

Praha: Grada 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Při absenci na třech a více přednáškách je podmínkou udělení zápočtu seminární práce v rozsahu 15-20 stran na předem dohodnuté téma. Při absenci vyšší než 50 % z celkového počtu přednášek nebude zápočet udělen.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů