Producentská dramaturgie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EPS1 Z 3 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

Výstupy:

Forma studia

Analýza textů, řízený dialog s praktikujícími dramaturgy.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost české a světové dramatické literatury.
  2. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999;

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava);

Praktická dramaturgie, Praha 1996;

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987;

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964;

Brook, P.: Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988;

Císař, J.: Člověk v situaci; ISV; Praha 2000;

Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003;

Zdeněk Hořínek : Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980;

Přemysl Rut: Tři naučení z jednoho příběhu: úvod do dramaturgie. In Disk, svazek 10/2004

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích (80% účast), zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů