Provozování divadla I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDA1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit, respektive provozů, ať už jednorázových nebo v rámci petrifikované divadelní sítě.

Forma studia

Ústní seminář zaměřený na diskusi o předneseném tématu pedagogem a analýzu seimárních prací vytvářených v průběhu semináře jednotlivými studenty.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 206ZDP1 a 2 - Základy divadelního provozu 1 a 2

Obsah kurzu

Posluchači se seznámí se základními rysy divadelních provozů v České republice včetně aplikace příslušných právních předpisů,které se na tuto problematiku vztahují:

V III. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Bachelors' and Masters' theses of Production Dept. students.

Founding Documents.

Dramaturgy plans, organization committees, play plans and annual reports of individual theatres.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů