Řízení uměleckého provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ERU1 ZK 2 2T anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače s infrastrukturou umění v České republice.
 2. Seznámit posluchače s kulturními a divadelními systémy.
 3. Zvládnout evaluační metody uměleckých procesů.

Forma studia

Přednášky s doplněním semináře pro zvládnutí principů evaluace (se zapojením hostujícího pedagoga).

Předpoklady a další požadavky

206INU1 Infrastruktura umění 1

Obsah kurzu

 1. Kreativita a divadlo.
 2. Kreativní průmysly.
 3. Neziskový sektor.
 4. Evaluace uměleckých procesů.
 5. Implementace evaluace v praxi (seminář).
 6. Divadelní systémy v zemích EU.
 7. Modely financování včetně grantových systémů.
 8. Kritéria dotačních titulů v ČR.
 9. Koncept Národních divadel.
 10. SWOT analýza divadelního systému v ČR.

Doporučená nebo povinná literatura

PRAMENY:

LITERATURA:

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení semestru je:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů