Reklama a komunikace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RKM2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Vyzkoušení teoretických znalostí na realných projektech.
  2. Příprava prezentace.

Forma studia

Diskuse, analýza prezentací, ukázky z praxe.

Předpoklady a další požadavky

Komunikace a reklama 1

Obsah kurzu

  1. Příprava prezentace a její analýza.
  2. Hosté z oblasti marketingu a reklamy.

Doporučená nebo povinná literatura

Prezentace z oblasti reklamy.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Při absenci na třech a více přednáškách je podmínkou udělení zápočtu seminární práce v rozsahu 15-20 stran na předem dohodnuté téma. Při absenci vyšší než 50 % z celkového počtu přednášek nebude zápočet udělen.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů