Divadelní systémy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EDS1 ZK 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámit studenty se systémy řízení a podpory kultury v zemích Evropy a komparace těchto systému s tuzemským.

Forma studia

Semináře kombinující přednášky s diskusí a prezentací vlastních seminárních prací studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Chládková, Blanka. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

H. van Maanen a S.E. Wilmer Theatre in Motión, 1999

Svět a divadlo, roč. 2000 a výše

Compedium: Cultural Policies and Trends in Europe (www)

Nekolný, Bohumil: Divadelní systémy a kulturní politika.Praha: Divadení ústav, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu je:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů