Kulturní politika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EKL1 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je získat znalosti a přehled o současné kulturní politice v ČR a EU a jednotlivých nástrojích a opatřeních kulturní politiky s ohledem na mezinárodní a národní úroveň.

Forma studia

Výuka formou semináře, řízeného dialogu a diskuzí; analýzy textů.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o práci státní a veřejné správy v oblasti kultury a kulturněpolitické dění.

Obsah kurzu

  1. Teoretický úvod do kulturní politiky; základní definice a postupy.
  2. Obecné modely financování a podpory umění ze strany státu; strategické dokumenty na úrovni státu v ČR.
  3. Podpora umění.
  4. Státní kulturní politika ve vybraných zemích.
  5. Národní umělecké instituce a neziskový sektor v ČR a dalších zemích.
  6. Evropská agenda pro kulturu.
  7. Další koncepční dokumenty – UNESCO, Rada Evropy.
  8. Networking, kulturní advokacie a ovlivňování strategického uvažování.

Doporučená nebo povinná literatura

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe

ERTÜRK, Eylem (ed.). Local Cultural Policies Handbook: Steps, Tools and Case Studies, Cultural Policy and Management research Center (KPY), 2011

European Commission. Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on a Work Plan for Culture (2015-2018), Brussels, 2014

European Commission. Unleashing the potential of crowdfunding in the European Union. Brussells, 2014

HILLMAN CHARTRAND, Harry & McCAUGHEY, Claire. The arm’s length principle and the arts: an international perspective — past, present and future, New York: American Council for the Arts Books, 1989

Ministry of Culture of CR. Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury

České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013–2018, Prague, 2012

Ministry of Culture of CR. National Cultural Policy 2015-2020 (with a view to 2025), Prague, 2015

Ministry of Culture of CR. Strategy of Support for the Arts in the Czech Republic 2015-2020, Prague, 2016

PETROVÁ, Pavla. Support of the Internationalisation and Export for Cultural and Creative Industries in CR, IDU, 2016

PINDER, Francesca (ed.). The Art of Drafting Cultural Policies., 20 - 23 April 2017, IETM 2017

Podpora kultury z Evropské unie do roku 2020, IDU, 2016

STAINES, Judith, MERCER, Colin. Mapping of Cultural and Creative Industry Export and Internationalisation Strategies in EU Member States, European Expert Network onCulture (EENC), 2013.

TAMAS, Iona (ed.) Status of the arts, IETM, 2017

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a vypracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů