Diplomový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EDI2 Z 4 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 69 až 89 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti provozování živého umění v ČR - zejména v oblastech vedení, řízení, administrace a marketingu uměleckých projektů a organizací,
  2. prohloubit orientaci studentů v současné praxi provozování živého umění v ČR,
  3. zvýšit kompetence studentů v oblasti vedení, řízení, administrace a marketingu umění.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

206DIM1, Diplomový seminář 1

Obsah kurzu

Diplomový seminář je základním předmětem MA studia oboru produkce. Výuka předmětu probíhá ateliérovou formou, kdy jsou studenti podle obhájeného tématu magisterského projektu rozřazeni do paralelních seminářů (specializací), kde se s příslušnými pedagogy věnují specifickým tématům širokého oboru produkování živého umění. V současnosti se výuka dělí do následujících specializací:

  1. Arts management a arts marketing.
  2. Divadelní producentství.
  3. Ekonomika, právo a provozování divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná periodika z oblasti kultury, managementu a marketingu:

Divadelní producentství:

Arts management a arts marketing:

Ekonomika, právo a provozování divadla:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Více o náplni výuky v jednotlivých specializacích na webových stránkách katedry.

https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-produkce/studijni-obory/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů