Specifika hudebního divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SHD1 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SRSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je posluchače seznámit s chodem operních, baletních, muzikálových souborů v tuzemsku a i některých v zahraničí. Důraz je kladen na specifické odchylky hudebních souborů i velkých divadel od souborů činoherních a to ve smyslu nejen produkčním, ale i ve smyslu provozním a dalších dopadů na produkci konkrétních operních a baletních titulů. Velká pozornost pak bude věnována kolektivním uměleckým složkám a ústrojenství velkých divadelních domů.

Forma studia

Základní metodou výuky je výklad pedagoga. Seminář dál usiluje o povýšení kreativity studentů tím, že samostatně zpracovávají daná témata, která při vlastním semináři explikují. Explikace je oponována ze strany dalších studentů, ale především pedagoga semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář se zaměřuje na provoz hudebního divadla (hudebně dramatického žánru) v členění činohra, opera, balet, případně opereta či muzikál s vědomím, že hudební divadlo vykazuje odlišné rysy a zákonitosti v relaci k divadlu činohernímu.

V semináři budou probírány zejména tyto problematiky:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkami úspěšného zakončení předmětu jsou: složení ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna R311 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SRSTKA J.
10:30–12:00
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 Jiří SRSTKA Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů