Specifika hudebního divadla 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SHD1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář se zaměřuje na provoz hudebního divadla (hudebně dramatického žánru) v členění činohra, opera, balet, případně opereta či muzikál s vědomím, že hudební divadlo vykazuje odlišné rysy a zákonitosti v relaci k divadlu činohernímu.

V semináři budou probírány zejména tyto problematiky:

Výsledky učení

Cílem předmětu je posluchače seznámit s chodem operních, baletních, muzikálových souborů v tuzemsku a i některých v zahraničí. Důraz je kladen na specifické odchylky hudebních souborů i velkých divadel od souborů činoherních a to ve smyslu nejen produkčním, ale i ve smyslu provozním a dalších dopadů na produkci konkrétních operních a baletních titulů. Velká pozornost pak bude věnována kolektivním uměleckým složkám a ústrojenství velkých divadelních domů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkami úspěšného zakončení předmětu jsou: složení ústní zkoušky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů