Daňová problematika a účetnictví 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DAN2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty. Studenti získají základní znalosti v oblasti účetní problematiky a získané znalosti prohlubují procvičováním pomocí testů. Studenti se seznámí s účetní praxí divadel podnikatelské i neziskové oblasti.

Forma studia

Výuka je vedena formou seminářů, během kterých probíhá po výkladu daného tématu procvičování látky a řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

  1. Účtování a účetnictví obecně.
  2. Zákon o účetnictví, druhy účetnictví.
  3. Účetní vyhlášky, standardy.
  4. Účtová osnova, účtový rozvrh.
  5. Výkaz zisku a ztrát.
  6. Rozvaha.
  7. Akruální princip.
  8. Účetní uzávěrka.
  9. Účetní závěrka, audit.

Pozn. Výuka je vedena se zaměřením na neziskové organizace v oblasti kultury.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného složení zkoušky:

Způsob celkového hodnocení zkoušky:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů