Daňová problematika a účetnictví 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DAN2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Účtování a účetnictví obecně.
  2. Zákon o účetnictví, druhy účetnictví.
  3. Účetní vyhlášky, standardy.
  4. Účtová osnova, účtový rozvrh.
  5. Výkaz zisku a ztrát.
  6. Rozvaha.
  7. Akruální princip.
  8. Účetní uzávěrka.
  9. Účetní závěrka, audit.

Pozn. Výuka je vedena se zaměřením na neziskové organizace v oblasti kultury.

Výsledky učení

Cílem semináře je seznámit studenty. Studenti získají základní znalosti v oblasti účetní problematiky a získané znalosti prohlubují procvičováním pomocí testů. Studenti se seznámí s účetní praxí divadel podnikatelské i neziskové oblasti.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného složení zkoušky:

Způsob celkového hodnocení zkoušky:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů