Daňová problematika a účetnictví 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DAN2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty. Studenti získají základní znalosti v oblasti účetní problematiky a získané znalosti prohlubují procvičováním pomocí testů. Studenti se seznámí s účetní praxí divadel podnikatelské i neziskové oblasti.

Forma studia

Výuka je vedena formou seminářů, během kterých probíhá po výkladu daného tématu procvičování látky a řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

  1. Účtování a účetnictví obecně.
  2. Zákon o účetnictví, druhy účetnictví.
  3. Účetní vyhlášky, standardy.
  4. Účtová osnova, účtový rozvrh.
  5. Výkaz zisku a ztrát.
  6. Rozvaha.
  7. Akruální princip.
  8. Účetní uzávěrka.
  9. Účetní závěrka, audit.

Pozn. Výuka je vedena se zaměřením na neziskové organizace v oblasti kultury.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného složení zkoušky:

Způsob celkového hodnocení zkoušky:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů