Management projektu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem prvního z předmětů série Management projektu je:

Důraz je kladen na lidský aspekt projektového řízení – práce ve skupině, tvorba dohod, práce se stresem, respektování jiných.

Výsledky učení

  1. Student se seznámí se smyslem využití projektového řízení v konkrétních životních a pracovních situacích.
  2. Student bude schopen dopředu naplánovat a stanovit cíle konkrétních aktivit, dopředu odhadnout jejich význam a využitelnost, případně i návratnost investice (nebo energie) do těchto aktivit vložené.
  3. Student získá dovednost vidět své cíle v širších kontextech – ať už ekonomických, nebo z hlediska cílů jiných lidí (zainteresovaných stran), ale také z hlediska mezilidských vztahů i vztahu sám k sobě.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management týmu I a II.

Literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006, 251 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů