Management projektu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP1 Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Daniel DYKAST

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel DYKAST

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student se seznámí se smyslem využití projektového řízení v konkrétních životních a pracovních situacích.
  2. Student bude schopen dopředu naplánovat a stanovit cíle konkrétních aktivit, dopředu odhadnout jejich význam a využitelnost, případně i návratnost investice (nebo energie) do těchto aktivit vložené.
  3. Student získá dovednost vidět své cíle v širších kontextech – ať už ekonomických, nebo z hlediska cílů jiných lidí (zainteresovaných stran), ale také z hlediska mezilidských vztahů i vztahu sám k sobě.

Forma studia

Skupinová práce, konkrétní příklady z praxe, hry a skupinové řešení úloh, výuka probíhá ve čtyřech souvislých 5hodinových blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management týmu I a II.

Obsah kurzu

Cílem prvního z předmětů série Management projektu je:

Důraz je kladen na lidský aspekt projektového řízení – práce ve skupině, tvorba dohod, práce se stresem, respektování jiných.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006, 251 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
DYKAST D.
09:00–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–14:00 Daniel DYKAST Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů