Autorské právo v divadle

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206APP1 Z 2 8S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se bude po absolvování předmětu orientovat v základech autorského práva a jeho nejčastějších způsobech aplikace v divadelní praxi.

Student na základní úrovni rozpozná autorská díla nebo umělecké výkony a bude si vědom možných způsobů a rozsahu jejich ochrany, což v praxi využije např. při uzavírání autorsko-právních, zejména licenčních smluv ke svým dílům a výkonům.

Forma studia

Přednášky s prvky semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je přístupný všem studentům AMU bez omezení a vstupních požadavků. Doporučený je zejména pro umělecké obory DAMU.

Obsah kurzu

Aplikace autorského práva je jednou z nejsložitějších právních disciplin, která se potkává s divadelní praxí v jakékoli podobě.

Předmět studenty seznámí se základy autorského práva, které tvoří zejména:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému zakončení předmětu je povinné absolvovat zápočtový pohovor, kde bude ověřena míra studentova pochopení přednesené problematiky.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících sudým rokem (2014/2015, 2016/2017...).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů