Autorské právo v divadle

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206APP1 Z 2 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se bude po absolvování předmětu orientovat v základech autorského práva a jeho nejčastějších způsobech aplikace v divadelní praxi.

Student na základní úrovni rozpozná autorská díla nebo umělecké výkony a bude si vědom možných způsobů a rozsahu jejich ochrany, což v praxi využije např. při uzavírání autorsko-právních, zejména licenčních smluv ke svým dílům a výkonům.

Forma studia

Přednášky s prvky semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je přístupný všem studentům AMU bez omezení a vstupních požadavků. Doporučený je zejména pro umělecké obory DAMU.

Obsah kurzu

Aplikace autorského práva je jednou z nejsložitějších právních disciplin, která se potkává s divadelní praxí v jakékoli podobě.

Předmět studenty seznámí se základy autorského práva, které tvoří zejména:

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému zakončení předmětu je povinné absolvovat zápočtový pohovor, kde bude ověřena míra studentova pochopení přednesené problematiky.

Poznámka

Předmět je vypisován jednou za dva roky v akademických letech začínajících sudým rokem (2014/2015, 2016/2017...).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů