Divadelní síť ČR 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DSC2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Páteří semináře je analýza a interpretace české divadelní sítě na podkladě osobní návštěvy jednotlivých regionálních center divadelního dění (klíčových míst divadelní mapy ČR), setkání s vůdčími osobnostmi místního divadelního života a osobního zhlédnutí divadelních představení.

Obsahem předmětu je zmapování a představení všech významných divadelních institucí v ČR (divadla, festivaly, nezávislé umělecké skupiny, prostory) z hlediska zaměření, cílových skupin, dalších organizačních, ekonomických a uměleckých aspektů. Seminář je doplněn dvěma dvoudenními návštěvami největších divadelních center vedle Prahy, tj. Brna a Ostravy, a šesti jednodenními návštěvami dalších významných regionálních divadelních center (Hradec Králové, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Ústí nad Labem, Olomouc). Tyto intenzivní praktické semináře absolvují všichni studenti spolu s vyučujícím a shlédnou během nich vždy několik divadelních představení, na která naváží osobní setkání s managementem těchto organizací.

Osnova:

  1. úvodní představení divadelní sítě ČR,
  2. vytvoření pracovních skupin a zadání témat/regionů ke zpracování,
  3. návštěvy regionů (osobní setkání s managementem organizací, shlédnutí představení, analytický seminář),
  4. předvedení výsledných interaktivních prezentací.

Výsledky učení

Seznámit studenty se stávajícím stavem a vývojem divadelní sítě v ČR ve všech jejích podobách. Odvozeně pak rozkrýt působení různých vlivů na divadelní tvorbu (různé druhy umění, politická a ekonomická situace) a rozkrýt šíři problematiky divadelní produkce demonstrované rozborem navštívených představení a divadelních prostor v celé ČR.

Předpoklady a další požadavky

Studenti musí mít absolvovaný předmět 206DVS1 Divadelní síť ČR 1.

Literatura

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

Braun, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha AMU 2001.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre [1968, 1999]. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

BROOK, PETER. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

Císař, Jan. Přehled dějin českého divadla I. + II. Praha: AMU 2004.

Císař, Jan. Základy dramaturgie. Praha: AMU 2009.

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů. Ed.: Eva Schormová. Praha: Divadelní ústav, 2000. 616 s. ISBN 80-7008-107-4

HYVNAR, JAN: Francouzská divadelní reforma, Praha: Pražská scéna, 1999.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

PŐRTNER, PAUL - Experimentální divadlo. Přel. Jan Rak. Praha: Orbis 1965. 176 s.

SEMIL, Małgorzata: Slovník světového divadla 1945 - 1990. Praha: Divadelní ústav, 1998.

Slovník literární teorie. Praha: Čs. spisovatel 1977

Hodnoticí metody a kritéria

Pro úspěšné ukončení předmětu se vyžaduje minimálně 70% účast na seminářích, aktivní participace v hodinách a zpracování a prezentace závěrečné seminární práce ve formě prezentace. Zkouška probíhá formou písemného testu.

Poznámka

Rozvrh jednotlivých seminářů je vzhledem k výjezdům nepravidelný a je stanovován individuálně.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů