Kultura aktivní společnosti 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EKS1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Spoluúčast obyvatel měst na kulturním rozvoji dané lokality je aktuálním tématem evropských metropolí. Participace hýbe světem. Jaká je realita v ČR? Jsou lidé ochotni se účastnit správy města? Umí být odpovědní za místo, ve kterém žijí? Lze zapojit veřejnost do některých rozhodovacích procesů? V rámci tohoto tématu budeme hovořit o participaci, metodice zapojování veřejnosti do rozhodování města a významu komunit a komunitního umění.

  1. Seznámit posluchače s tématem lokální kultury, resp. kultury v okrajových a periferních lokalitách města.
  2. Prohloubit znalost pojmů komunitní umění, umění komunit.
  3. Seznámit posluchače s významem veřejného prostoru jakožto dějištěm městské kultury.

Forma studia

Diskuse se studenty, analýza klíčových projektů, návštěva lokalit, pozorování místa a dějů, mapování veřejného prostředí, zážitková výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se, že student tohoto předmětu si uvědomuje městotvorný význam kultury a je schopen nahlížet na kulturu jako na konepční nástroj rozvoje lokalit města. Kreativní přístup a odvaha vítány.

Obsah kurzu

  1. Lokální kultura.
  2. Veřejný prostor - veřejný prostor jako dějiště kultury města, produkční aspekty realizace akcí ve VP, normy, instituce jako veřejné prostory.
  3. Fenomén komunit - komunitní umění, umění v komunitách, význam komunit.
  4. Participace.

Transparentní správa města, bottom up princip, zapojení veřejnosti, veřejná projednání.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Patočka, Eva Heřmanová - Lokální a regionální kultura v ČR;

Petr Rumpel a kol. - Měkké faktory regionálního rozvoje;

J. Gehl - Život mezi budovami;

Věra Patočková a kol. - Kultura v krajích České republiky;

Agora - Sedm kroků k zapojení veřejnosti

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů