Projekt II. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PJB1 zápočet 3 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem předmětu je praktická produkční práce na projektu ve fakultním divadle DISK. Tým dvou až tří studentů jsou zařazeni do inscenačního týmu jednoho z absolventských projektů se studenty jiných oborů. Za pravidelného konzultování s pedagogem předmětu studenti zajišťují vznik inscenace z finančního, propagačního a organizačního hlediska.

Výsledky učení

Cílem předmětu je:

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z oblasti ekonomiky, fundraisingu, autorského práva, managementu a marketingu.

Literatura

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla, Praha: Pražská scéna, 2004

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří: Základy divadelní činnosti Praha: Akademie múzických umění, 2007

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha: Stát. pedag. nakl., 1986

Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech zadaných praktických činností, průběžná konzultace s pedagogem a odevzdání závěrečné zprávy, tedy vyhodnocení projektu ve struktuře podle zadání pedagoga. Zpráva zejména obsahuje cíle informace o výsledku i průběhu práce na projektu, o propagaci, rozpočtu a vyúčtování, průběh spolupráce týmu a rozdělení kompetencí, realizované fundraisingové aktivity atd.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů