Základy teatrologického výzkumu 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201ZTY1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Aktivizace studentů, stimulace potřeby analyzovat a reflektovat obecnější problémy umělecké tvorby. Prohloubení přístupu ke studiu historie a teorie oboru, při němž je důležité vycházet z pramenných dokumentačních materiálů nejrozmanitějšího zaměření. Ve čtyřech semestrech jde o jednotlivé kroky týkající se shromažďování, průběžného zpracovávání analýzy dokumentačního materiálu, které se mohou vzájemně kombinovat a doplňovat.

Forma studia

Diskuse, rešerše, zpracování a analýza pramenného materiálu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

Seminář zapojující studenty do výzkumných úkolů v dílčích problémech režie, dramaturgie a herectví a příbuzných oborů.

V rámci předmětu se studenti věnují výzkumu, jehož oblast vymezují projekty „Výzkum scénování ve věku médií“ a „Scéna a drama“, se zvláštním zřetelem k činohernímu umění jak v souvislosti se scénováním „v životě“, tak s vývojem divadla ve věku všeobecné scénovanosti.

Tak např. studium podob moderního herectví ve vztahu k vývoji moderní režie provokuje k položení zásadních historických a teoretických otázek, týkajících se proměn postavení těchto fenoménů ve struktuře divadelního i filmového díla, obecněji pak vztahu proměnlivosti uměleckého výrazu a dobového klimatu včetně proměn diváckých požadavků obrážejících i vývoj médií, proměn divadelního školství a jeho vlivu na stav herectví a režie.

Osnova:

  1. Shromáždění reprezentativního obrazového a zvukového materiálu, vycházejícího ze studijních projekcí a náslechů (včetně archivu NFA, ČR a ČT).
  2. Zpracování výběrové bibliografie.
  3. Získání dalšího materiálu včetně osobních vzpomínek, písemných vyjádření v rámci interviewů, příspěvků ze setkání herců, režisérů a dalších umělců příslušné generace i absolventů divadelních škol atd.
  4. Zpracování tematizovaných komentářů ke shromážděnému obrazovému a zvukovému materiálu, využívajících ostatní dokumentace a zaznamenaných spolu s vybranými ukázkami na CD ROM.

Doporučená nebo povinná literatura

Kontinuální získávání, zpracovávání a analýza dokumentačního materiálu písemného, obrazového i audiovizuálního. Pořizování zvukových a obrazových záznamů, studium dobových kritik a odborné literatury včetně vzpomínek a rozhovorů s dobovými účastníky.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce charakteru rešerše, analýzy či reflexe dílčího problému.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů