Kritický seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KRI3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk TICHÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení studentů se základy kritické práce.
 2. Zařazení aktuálních divadelních tendenci do kontextu s ostatními oblastmi umění.
 3. Rozvíjení kritické reflexe dění v zahraničním divadle a skrze ni pěstovat u studentů vědomí širších souvislostí.
 4. Vedení studentů k tomu, aby dokázali vedle kritického hodnocení práce jiných reflektovat s kritickým odstupem i svou vlastní tvorbu.
 5. Pochopení vztahu umělce a kritika jako partnerů v dialogu.

Forma studia

Diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, analýza aktuálně uváděných divadelních představení.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost vést dialog.
 2. Schopnost reflexe a sebereflexe.
 3. Schopnost analýzy.
 4. Základní přehled o současném divadelním dění.

Obsah kurzu

Osnova:

 1. Úvod do světa divadelní kritiky - od Diderota přes Čapka k Machoninovi.
 2. Elementární reflexe viděného a slyšeného jako výchozí materiál recenze.
 3. Analýza divadelní inscenace s akcentem na kritický rozbor jednotlivých složek.
 4. Divadelní festivaly jako místo umělecké konfrontace.
 5. Rozhovor jako součást kritické reflexe.
 6. Aktuální tendence v českém, respektive světovém divadle.
 7. Kritická reflexe vlastní tvorby.
 8. Umění vést polemiku aneb Kritická reflexe současné kritiky.

Sylabus:

Základní formou kritického semináře jsou diskuse o divadelních představeních, během nichž se prostřednictvím dialogu studenti učí pregnantně formulovat a tříbit vlastní názory. Další důležitou etapu pak představují i písemné analýzy a reflexe, které směřují ke schopnosti napsat odbornou recenzi divadelní inscenace. Účastníci semináře rozvíjejí své schopnosti reflexe divadla v mezinárodním kontextu s ohledem na různost žánrů, progresivních trendů i originalitu výrazných uměleckých osobností a zároveň i v kontextu s děním v ostatních oblastech umění. Schopnost kritické reflexe (a sebereflexe!) zde rozhodně není cílem, ale stává se prostředkem k rozvíjení tvůrčího myšlení. Zároveň působí jako katalyzátor uměleckého dialogu, který může fungovat nejenom mezi členy samotného inscenačního týmu, ale v ideálním případě vzniká inspirativní komunikace i mezi umělci a odbornou kritikou.

Doporučená nebo povinná literatura

KAREL Kraus: Divadlo ve službách dramatu. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2001. ISBN 80-7008-113-9

MACHALICKÁ Jana: Režisér Karel Kříž. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1999. ISBN 80-86102-04-1

MACHONIN Sergej: Šance divadla. 1. vyd. Praha, 2005. Divadelní ústav. ISBN 80-7008-186-4

PAVIS Patrice: Divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0

SUCHAŘÍPA Leoš: Pravidla hry. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-1-7

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je otevřen i pro zájemce z ostatních oborů.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
TICHÝ Z.
17:30–18:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–18:30 Zdeněk TICHÝ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů