Kritický seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KRI3 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbora ETLÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámení studentů se základy kritické práce.
 2. Zařazení aktuálních divadelních tendenci do kontextu s ostatními oblastmi umění.
 3. Rozvíjení kritické reflexe dění v zahraničním divadle a skrze ni pěstovat u studentů vědomí širších souvislostí.
 4. Vedení studentů k tomu, aby dokázali vedle kritického hodnocení práce jiných reflektovat s kritickým odstupem i svou vlastní tvorbu.
 5. Pochopení vztahu umělce a kritika jako partnerů v dialogu.

Forma studia

Diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, analýza textů, analýza aktuálně uváděných divadelních představení.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost vést dialog.
 2. Schopnost reflexe a sebereflexe.
 3. Schopnost analýzy.
 4. Základní přehled o současném divadelním dění.

Obsah kurzu

Osnova:

 1. Úvod do světa divadelní kritiky - od Diderota přes Čapka k Machoninovi.
 2. Elementární reflexe viděného a slyšeného jako výchozí materiál recenze.
 3. Analýza divadelní inscenace s akcentem na kritický rozbor jednotlivých složek.
 4. Divadelní festivaly jako místo umělecké konfrontace.
 5. Rozhovor jako součást kritické reflexe.
 6. Aktuální tendence v českém, respektive světovém divadle.
 7. Kritická reflexe vlastní tvorby.
 8. Umění vést polemiku aneb Kritická reflexe současné kritiky.

Sylabus:

Základní formou kritického semináře jsou diskuse o divadelních představeních, během nichž se prostřednictvím dialogu studenti učí pregnantně formulovat a tříbit vlastní názory. Další důležitou etapu pak představují i písemné analýzy a reflexe, které směřují ke schopnosti napsat odbornou recenzi divadelní inscenace. Účastníci semináře rozvíjejí své schopnosti reflexe divadla v mezinárodním kontextu s ohledem na různost žánrů, progresivních trendů i originalitu výrazných uměleckých osobností a zároveň i v kontextu s děním v ostatních oblastech umění. Schopnost kritické reflexe (a sebereflexe!) zde rozhodně není cílem, ale stává se prostředkem k rozvíjení tvůrčího myšlení. Zároveň působí jako katalyzátor uměleckého dialogu, který může fungovat nejenom mezi členy samotného inscenačního týmu, ale v ideálním případě vzniká inspirativní komunikace i mezi umělci a odbornou kritikou.

Doporučená nebo povinná literatura

KAREL Kraus: Divadlo ve službách dramatu. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2001. ISBN 80-7008-113-9

MACHALICKÁ Jana: Režisér Karel Kříž. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 1999. ISBN 80-86102-04-1

MACHONIN Sergej: Šance divadla. 1. vyd. Praha, 2005. Divadelní ústav. ISBN 80-7008-186-4

PAVIS Patrice: Divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0

SUCHAŘÍPA Leoš: Pravidla hry. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. ISBN 80-902482-1-7

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je otevřen i pro zájemce z ostatních oborů.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ETLÍKOVÁ B.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11:00–12:30 Barbora ETLÍKOVÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů